Kriteret e Universiteteve


Kritere

Kriteri mbi mesataren

Tipi kriterit Pesha Shenime
Mesatare e pergjithshme e shkolles se mesme 100% 1.Kriteri përzgjedhës me 100% të pikëve do të jetë renditja zbritëse sipas mesatares së përgjithshme ... Më shumë

Kuotat dhe Tarifat

Kliko këtu për Kuotat dhe tarifat