Kriteret e Universiteteve


Kritere

Kriteri mbi mesataren

Tipi kriterit Pesha Shenime
Mesatare VKM 70%

Kritere për lëndët

Lenda Kriter Pesha Ndikon Shenime
Qytetari 5%

Po

Psikologji 20%

Po

Sociologji 5%

Po

Kuotat dhe Tarifat

Kliko këtu për Kuotat dhe tarifat