Kriteret e Universiteteve


Kritere

Kriteri mbi mesataren

Tipi kriterit Pesha Shenime
Mesatare VKM 70%

Kritere për lëndët

Lenda Kriter Pesha Ndikon Shenime
Histori 10%

Po

Qytetari 10%

Po

Kritere për gruplëndët e para. Pesha totale: 10 %
Lënda Kriter Ndikon Shënime
Psikologji

Jo

Filozofi

Jo

Sociologji

Jo

Kuotat dhe Tarifat

Kliko këtu për Kuotat dhe tarifat