Kriteret e Universiteteve


Kritere

Kriteri mbi mesataren

Tipi kriterit Pesha Shenime
Mesatare VKM 70%

Kritere për lëndët

Lenda Kriter Pesha Ndikon Shenime
Kimi 10%

Jo

Biologji 10%

Jo

Qytetari 10%

Jo

Kuotat dhe Tarifat

Kliko këtu për Kuotat dhe tarifat