Kriteret e Universiteteve


Kritere

Kritere të tjera

Kriteri
KRITERET PËR SHTETAS SHQIPTARË DHE SHTETAS TË VENDEVE JO TË BE / I CRITERI PER I CITTADINI ALBANESI E CITTADINI DEI PAESI NON UE: 1) Testim me shkrim, në italisht, mbi njohuritë e përgjithshme të fituara gjatë shkollës së mesme në lëndët si Histori, Përfytyrim Grafik, Matematikë, Fizikë / Prov ... Më shumë
KRITERET PËR SHTETAS TË VENDEVE TË BE / I CRITERI PER I CITTADINI DELL’UNIONE EUROPEA: 1) Testim me shkrim, në italisht, mbi njohuritë e përgjithshme të fituara gjatë shkollës së mesme në lëndët si Kulturë e Përgjithshme, Histori, Përfytyrim Grafik, Matematikë, Fizikë; / Prova scritta, sott ... Më shumë

Kuotat dhe Tarifat

Kliko këtu për Kuotat dhe tarifat