Kriteret e Universiteteve


Kritere

Kritere të tjera

Kriteri
KRITERET PËR SHTETAS SHQIPTARË DHE SHTETAS TË VENDEVE JO TË BE / I CRITERI PER I CITTADINI ALBANESI E CITTADINI DEI PAESI NON UE: 1) Testim me shkrim mbi njohjen e gjuhës italiane ose angleze, niveli B1-B2 / Prova scritta, sulla conoscenza della Lingua Italiana o Inglese, livello B1-B2; 2) No ... Më shumë
KRITERET PËR SHTETAS TË VENDEVE TË BE / I CRITERI PER I CITTADINI DELL’UNIONE EUROPEA: 1) Nota mesatare e përgjithshme e shkollës së mesme;/ Voto Medio della Scuola Secondaria Superiore

Kuotat dhe Tarifat

Kliko këtu për Kuotat dhe tarifat