Kriteret e Universiteteve


Kritere

Kritere të tjera

Kriteri
KRITERET PËR SHTETAS SHQIPTARË DHE SHTETAS TË VENDEVE JO TË BE / I CRITERI PER I CITTADINI ALBANESI E CITTADINI DEI PAESI NON UE: 1) Testim me shkrim në italisht, mbi njohuritë në Shkencat Natyrore / Prova scritta, sotto forma di quesiti, in Italiano, per valutare le conoscenze dei concorrenti ... Më shumë
KRITERET PËR SHTETAS TË VENDEVE TË BE / I CRITERI PER I CITTADINI DELL’UNIONE EUROPEA : 1) Testim me shkrim në italisht, mbi njohuritë në Shkencat Natyrore / Prova scritta, sotto forma di quesiti a risposta multipla, in Italiano, per valutare le conoscenze dei concorrenti in Scienze, 2) Nota ... Më shumë

Kuotat dhe Tarifat

Kliko këtu për Kuotat dhe tarifat