Kriteret e Universiteteve


Kritere

Kriteri mbi mesataren

Tipi kriterit Pesha Shenime
Mesatare VKM 50% 3 vitet dhe matura

Kritere për lëndët

Lenda Kriter Pesha Ndikon Shenime
Qytetari 15%

Jo

Gjuhë shqipe dhe letërsi 15%

Jo

Arte 10%

Jo

Kritere për gruplëndët e para. Pesha totale: 10 %
Lënda Kriter Ndikon Shënime
Psikologji

Jo

Filozofi

Jo

Sociologji

Jo

Kuotat dhe Tarifat

Kliko këtu për Kuotat dhe tarifat