Kriteret e Universiteteve


Kritere

Kriteri mbi mesataren

Tipi kriterit Pesha Shenime
Mesatare VKM 40%

Kritere për lëndët

Kritere për gruplëndët e para. Pesha totale: 40 %
Lënda Kriter Ndikon Shënime
Gjuhë shqipe dhe letërsi

Jo

Qytetari

Jo

Histori

Jo

Filozofi

Jo

Sociologji

Jo

Kritere të tjera

Kriteri
Interviste me kandidatet , 20

Kuotat dhe Tarifat

Kliko këtu për Kuotat dhe tarifat