Kriteret e Universiteteve


Kritere

Kriteri mbi mesataren

Tipi kriterit Pesha Shenime
Mesatare e matures shteterore 40% Nëse një kandidat jep provim lëndë me zgjedhje: Kimi, Fizikë, Biologji, nota e provimit shumëzohet m ... Më shumë
Mesatare e pergjithshme e shkolles se mesme 30% Pesha në përqindje e notës mesatare aritmetike të shkollës së mesme (për të gjitha vitet) është 30%.

Kritere për lëndët

Lenda Kriter Pesha Ndikon Shenime
Kimi 10%

Jo

Nota mesatare aritmetike e lëndëve formuese (Fizikë, Kimi dhe Biologji), të zhvilluara gjatë tri vit ... Më shumë
Fizikë 10%

Jo

Nota mesatare aritmetike e lëndëve formuese (Fizikë, Kimi dhe Biologji), të zhvilluara gjatë tri vit ... Më shumë
Biologji 10%

Jo

Nota mesatare aritmetike e lëndëve formuese (Fizikë, Kimi dhe Biologji), të zhvilluara gjatë tri vit ... Më shumë

Kritere të tjera

Kriteri
Nota mesatare aritmetike e shkollës së mesme për të gjitha vitet të jetë > ose = 8.5. Kjo notë përllogaritet si mesatare aritmetike e thjeshtë e notave përfundimtare vjetore të lëndëve për të gjitha vitet e shkollimit në arsimin e mesëm dhe mesatarja aritmetike e thjeshtë e notave të provimeve të m ... Më shumë
Koeficientët sipas llojit të shkollës së mesme që kanë përfunduar kandidatët, janë: Gjimnaz: 1.4; Gjimnaz, seksion dygjuhësh shqip-frëngjisht: 1.4; Gjimnaz, seksion dygjuhësh shqip-italisht: 1.4; Gjimnaz, seksion dygjuhësh shqip-gjermanisht: 1.4; Të gjitha llojet e tjera të shkollave të mesme: 1.
Formula e përllogaritjes së pikëve për kryerjen e procesit të rankimit të kandidatëve që do të aplikojnë në programet e studimit të ofruara nga Universiteti i Mjekësisë, Tiranë, si dhe specifikime më të detajuara, mund të konsultohen në faqen e internetit: http://www.umed.edu.al.

Kuotat dhe Tarifat

Kliko këtu për Kuotat dhe tarifat