Programi i studimit: Biologji-Kimi


Lenda Viti Semestri Kreditet
Fizikë e përgjithshme 1 Semestri 1
Botanika 1 Semestri 2
Gjuhën e huaj 1 Semestri 2
Biokimi 1 Semestri 2
Zoologji vertebrore 1 Semestri 2
Embriologji-Histologji 1 Semestri 2
Sistematika e bimëve 1 Semestri 1
Bioteknologji 1 Semestri 2
Antropologji 1 Semestri 2
Edukim shëndetsor 1 Semestri 2
Kimi inorganike 1 Semestri 1
Praktikë në zoologji 1 Semestri 2
Praktikë në botanikë 1 Semestri 2
Kimi organike 1 Semestri 1
Anatomi e njeriut 1 Semestri 2
Edukim mjedisor 1 Semestri 2
Matematikë 1 Semestri 1
Informatikë 1 Semestri 1
Praktikë në terren në zoologji II 1 Semestri 2
Praktikë në terren në botanikë II 1 Semestri 2
Kimi e përgjithshme 1 Semestri 2
Biologji qelizore 1 Semestri 1
Zoologji invertebrore 1 Semestri 1
Zoologji invertebrore 2 Semestri 1
Praktikë në terren në botanikë II 2 Semestri 2
Fizikë e përgjithshme 2 Semestri 1
Praktikë në terren në zoologji II 2 Semestri 2
Bioteknologji 2 Semestri 2
Sistematika e bimëve 2 Semestri 1
Kimi organike 2 Semestri 1
Zoologji vertebrore 2 Semestri 2
Praktikë në botanikë 2 Semestri 2
Kimi inorganike 2 Semestri 1
Praktikë në zoologji 2 Semestri 2
Gjuhën e huaj 2 Semestri 2
Edukim shëndetsor 2 Semestri 2
Botanika 2 Semestri 2
Antropologji 2 Semestri 2
Edukim mjedisor 2 Semestri 2
Embriologji-Histologji 2 Semestri 2
Anatomi e njeriut 2 Semestri 2
Biokimi 2 Semestri 2
Biologji qelizore 2 Semestri 1
Kimi e përgjithshme 2 Semestri 2
Matematikë 2 Semestri 1
Informatikë 2 Semestri 1

Kthehu te Lista