Programi i studimit: Filozofi-Sociologji


Lenda Viti Semestri Kreditet
Histori Kombëtare 1 Semestri 1
Bazat e së drejtës 1 Semestri 2
Hyrje në sociologji 1 Semestri 1
Histori e filozofisë1 1 lende vjetore
Moduli mesjeta 1 Semestri 1
Filozofi morale dhe e fesë 1 Semestri 2
Filozofia morale 1 Semestri 2
Histori e filozofise II 1 Semestri 2
Antropologji 1 Semestri 2
Psikologji e përgjithshme 1 Semestri 1
Sociologji urbane 1 Semestri 1
Fenomenologji 1 Semestri 2
Gjuhë e huaj 1 lende vjetore
Filozofi e fesë 1 Semestri 2
Sociologji politike 1 Semestri 2
Informatikë 1 Semestri 1
Histori e filozofisë të shek XX 1 Semestri 2
Metodologji e kërkimit 1 Semestri 1
Mendimi politik shoqëror shqiptar 1 Semestri 1
Filozofi arti 1
Sociologji e familjes 1
Demografi 1
Temë diplome 1 lende vjetore
Logjikë 1 Semestri 2
Hyrje në filozofi 1 Semestri 1
Hyrje në sociologji 1 lende vjetore
Teorite sociologjike 1 Semestri 2
Moduli antikitet 1 Semestri 2
Sociologji kulture 1 Semestri 1
Logjikë 2 Semestri 2
Moduli antikitet 2 Semestri 2
Hyrje në sociologji 2 lende vjetore
Hyrje në filozofi 2 Semestri 1
Temë diplome 2 lende vjetore
Hyrje në ekonomi 2 Semestri 1
Demografi 2
Sociologji e familjes 2
Filozofi arti 2
Mendimi politik shoqëror shqiptar 2 Semestri 1
Metodologji e kërkimit 2 Semestri 1
Fenomenologji 2 Semestri 2
Informatikë 2 Semestri 1
Sociologji politike 2 Semestri 2
Antropologji 2 Semestri 2
Filozofi e fesë 2 Semestri 2
Gjuhë e huaj 2 lende vjetore
Sociologji urbane 2 Semestri 1
Histori e filozofisë të shek XX 2 Semestri 2
Psikologji e përgjithshme 2 Semestri 1
Histori e filozofise II 2 Semestri 2
Filozofia morale 2 Semestri 2
Filozofi morale dhe e fesë 2 Semestri 2
Moduli mesjeta 2 Semestri 1
Sociologji kulture 2 Semestri 1
Histori e filozofisë1 2 lende vjetore
Hyrje në sociologji 2 Semestri 1
Teorite sociologjike 2 Semestri 2
Bazat e së drejtës 2 Semestri 2
Histori Kombëtare 2 Semestri 1

Kthehu te Lista