Programi i studimit: Mesuesi per Arsimin Fillor


Lenda Viti Semestri Kreditet
Anglisht 1 1
Teknologji informacioni dhe komunikimi 1 Semestri 2
Frëngjisht 1 1
Italisht 1 1
Gjuhë Shqipe 1 1 Semestri 1
Hyrje ne psikologji 1 Semestri 1
Matematikë 1 1 Semestri 1
Gjuhë Shqipe 2 1 Semestri 2
Edukim artistik 1 Semestri 1
Letersi per femije 1 Semestri 2
Letersi per femije 2 Semestri 2
Edukim artistik 2 Semestri 1
Gjuhë Shqipe 2 2 Semestri 2
Metodologji e Mesimdhenies 2 Semestri 2
Matematike 2 2 Semestri 2
Matematikë 1 2 Semestri 1
Hyrje ne psikologji 2 Semestri 1
Gjuhë Shqipe 1 2 Semestri 1
Psikologji Zhvillimi 2 Semestri 2
Psikologji Edukimi 2 Semestri 2
Didaktikë e matematikës 2 Semestri 1
Didaktikë e gjuhës shqipe 2 Semestri 1
Histori Kombëtare 2 Semestri 1
Pedagogji 2 Semestri 1
Italisht 1 2
Frëngjisht 1 2
Teknologji informacioni dhe komunikimi 2 Semestri 2
Anglisht 1 2

Kthehu te Lista