Programi i studimit: Bachelor Gjuhë Italiane


Lenda Viti Semestri Kreditet
Shkencat kompjuterike 1 Semestri 2
Gjuhësi e përgjithshme për gjuhën italiane 1 Semestri 2
Gjuhë italiane e avancuar 1 1 Semestri 1
Gjuhë italiane e avancuar 2 1 Semestri 1
Gjuhë italiane e avancuar 3 1 Semestri 1
Gramatikë e gjuhës italiane 1 Semestri 2
Fonologji e gjuhës italiane 1 Semestri 2
Semantikë e gjuhës italiane 1 Semestri 2
Hyrje në gjuhësi për gjuhën italiane 1 Semestri 1
Kulturë dhe qytetërim italian 1 Semestri 2
Hyrje në teorinë e letërsisë për gjuhën italiane 1 Semestri 1
Letërsi italiane 1 Semestri 2
Sociolinguistikë (për gjuhën italiane) 1 Semestri 1
Arti i të shkruarit për gjuhën italiane 1 Semestri 1
Metodat e mësimdhënies në gjuhën italiane 1 Semestri 2
Teknika të përkthimit për gjuhën italiane 1 Semestri 2
Studime të komunikimit (për gjuhën italiane) 1 Semestri 2
Linguistikë e aplikuar (për gjuhën italiane) 1 Semestri 2
Gjuhësi teksti (për gjuhën italiane) 1 Semestri 1
Histori e Italisë 1 Semestri 2
Gjuhë frënge 1 1 Semestri 1
Gjuhë frënge 2 1 Semestri 2
Gjuhë frënge e avancuar 1 1 Semestri 1
Provim përfundimtar/Punim diplome 1 Semestri 2
Gjuhë shqipe 1 Semestri 1
Stilistikë (për gjuhën italiane) 1 Semestri 1
Stilistikë (për gjuhën italiane) 2 Semestri 1
Gjuhë shqipe 2 Semestri 1
Provim përfundimtar/Punim diplome 2 Semestri 2
Gjuhë frënge e avancuar 1 2 Semestri 1
Gjuhë frënge 2 2 Semestri 2
Gjuhë frënge 1 2 Semestri 1
Histori e Italisë 2 Semestri 2
Gjuhësi teksti (për gjuhën italiane) 2 Semestri 1
Linguistikë e aplikuar (për gjuhën italiane) 2 Semestri 2
Studime të komunikimit (për gjuhën italiane) 2 Semestri 2
Teknika të përkthimit për gjuhën italiane 2 Semestri 2
Metodat e mësimdhënies në gjuhën italiane 2 Semestri 2
Arti i të shkruarit për gjuhën italiane 2 Semestri 1
Sociolinguistikë (për gjuhën italiane) 2 Semestri 1
Letërsi italiane 2 Semestri 2
Hyrje në teorinë e letërsisë për gjuhën italiane 2 Semestri 1
Kulturë dhe qytetërim italian 2 Semestri 2
Hyrje në gjuhësi për gjuhën italiane 2 Semestri 1
Semantikë e gjuhës italiane 2 Semestri 2
Fonologji e gjuhës italiane 2 Semestri 2
Gramatikë e gjuhës italiane 2 Semestri 2
Gjuhë italiane e avancuar 3 2 Semestri 1
Gjuhë italiane e avancuar 2 2 Semestri 1
Gjuhë italiane e avancuar 1 2 Semestri 1
Gjuhësi e përgjithshme për gjuhën italiane 2 Semestri 2
Shkencat kompjuterike 2 Semestri 2

Kthehu te Lista