Programi i studimit: Gjuhe angleze


Lenda Viti Semestri Kreditet
Arti i të shkruarit për gjuhën angleze 1 Semestri 1
Gjuhë angleze e avancuar 1 1 Semestri 1
Provim përfundimtar/Punim diplome 1 Semestri 2
Gramatikë e gjuhës angleze 1 Semestri 2
Gjuhësi e përgjithshme për gjuhën angleze 1 Semestri 2
Stilistikë për gjuhën angleze 1 Semestri 1
Gjuhë angleze e avancuar 2 1 Semestri 1
Gjuhë angleze e avancuar 3 1 Semestri 1
Fonologji e gjuhës angleze 1 Semestri 2
Semantikë e gjuhës angleze 1 Semestri 2
Hyrje në gjuhësi për gjuhën angleze 1 Semestri 1
Kulturë anglofone 1 Semestri 1
Hyrje në teorinë e letërsisë për gjuhën angleze 1 Semestri 1
Letërsi angleze 1 Semestri 2
Letërsi amerikane 1 Semestri 1
Metodat e mësimdhënies në gjuhën angleze 1 Semestri 2
Teknika të përkthimit për gjuhën angleze 1 Semestri 2
Sociolinguistikë për gjuhën angleze 1 Semestri 1
Histori e gjuhës angleze 1 Semestri 2
Linguistikë e aplikuar për gjuhën angleze 1 Semestri 2
Gjuhësi teksti për gjuhën angleze 1 Semestri 2
Studime të komunikimit për gjuhën angleze 1 Semestri 1
Gjuhë italiane 1 1 Semestri 1
Gjuhë italiane 2 1 Semestri 2
Gjuhë italiane e avancuar 1 1 Semestri 1
Shkencat kompjuterike 1 Semestri 2
Gjuhë shqipe 1 Semestri 1
Gjuhë shqipe 2 Semestri 1
Shkencat kompjuterike 2 Semestri 2
Gjuhë italiane e avancuar 1 2 Semestri 1
Gjuhë italiane 2 2 Semestri 2
Gjuhë italiane 1 2 Semestri 1
Studime të komunikimit për gjuhën angleze 2 Semestri 1
Gjuhësi teksti për gjuhën angleze 2 Semestri 2
Linguistikë e aplikuar për gjuhën angleze 2 Semestri 2
Histori e gjuhës angleze 2 Semestri 2
Sociolinguistikë për gjuhën angleze 2 Semestri 1
Teknika të përkthimit për gjuhën angleze 2 Semestri 2
Metodat e mësimdhënies në gjuhën angleze 2 Semestri 2
Letërsi amerikane 2 Semestri 1
Letërsi angleze 2 Semestri 2
Hyrje në teorinë e letërsisë për gjuhën angleze 2 Semestri 1
Hyrje në gjuhësi për gjuhën angleze 2 Semestri 1
Semantikë e gjuhës angleze 2 Semestri 2
Fonologji e gjuhës angleze 2 Semestri 2
Gjuhë angleze e avancuar 3 2 Semestri 1
Gjuhë angleze e avancuar 2 2 Semestri 1
Stilistikë për gjuhën angleze 2 Semestri 1
Gjuhësi e përgjithshme për gjuhën angleze 2 Semestri 2
Gramatikë e gjuhës angleze 2 Semestri 2
Provim përfundimtar/Punim diplome 2 Semestri 2
Gjuhë angleze e avancuar 1 2 Semestri 1
Arti i të shkruarit për gjuhën angleze 2 Semestri 1
Kulturë anglofone 2 Semestri 1

Kthehu te Lista