Programi i studimit: Gjuhe Shqipe dhe Letersi


Lenda Viti Semestri Kreditet
Letërsi shqipe I 1 Semestri 1
Hyrje në gjuhësi 1 Semestri 1
Hyrje në shkencën për letërsinë 1 Semestri 1
Letërsi botërore I 1 Semestri 2
Leksikologji e semantikë e shqipes 1 Semestri 1
Anglisht 1 1
Fonetikë e drejtshkrim i shqipes 1 Semestri 2
Frëngjisht 1 1
Frëngjisht 2 1
Italisht 1 1
Italisht 2 1
Gjuhë Angleze e Avancuar 1
Gjermanisht 1 1
Latinisht 1 1
Latinisht 1 2
Gjermanisht 1 2
Gjuhë Angleze e Avancuar 2
Italisht 2 2
Italisht 1 2
Frëngjisht 2 2
Frëngjisht 1 2
Histori e gjuhës standarde 2
Fonetikë e drejtshkrim i shqipes 2 Semestri 2
Anglisht 1 2
Letërsi shqipe II 2 Semestri 1
Leksikologji e semantikë e shqipes 2 Semestri 1
Dialektologji e shqipes 2 Semestri 1
Morfologji e shqipes 2 Semestri 1
Sintaksë e shqipes 2 Semestri 2
Folklor shqiptar 2 Semestri 2
Stilistikë e pragmatikë 2 Semestri 2
Sociolinguistikë 2
Letërsi botërore I 2 Semestri 2
Letërsi botërore II 2 Semestri 1
Hyrje në shkencën për letërsinë 2 Semestri 1
Hyrje në gjuhësi 2 Semestri 1
Letërsi shqipe I 2 Semestri 1

Kthehu te Lista