Programi i studimit: Infermieri Mami


Lenda Viti Semestri Kreditet
Terminologji mjekësore 1 Semestri 1
Shëndet publik 1 Semestri 1
Principet bazë të Infermierisë 1 lende vjetore
Principet bazë të Infermierisë I 1 Semestri 1
Principet bazë të Infermierisë II 1 Semestri 2
Bazat e Biologjisë 1 Semestri 1
Anatomi humane 1 Semestri 1
Anatomi humane I 1 Semestri 1
Anatomi humane II 1 Semestri 1
Fiziologji 1 Semestri 1
Zhvillimi pediatrik, human dhe social 1 Semestri 1

Kthehu te Lista