Programi i studimit: Përpunim Druri


Lenda Viti Semestri Kreditet
Kimi e Përgjithshme dhe Inorganike 1 Semestri 1
Fizikë 1 Semestri 2
Njohuri mbi Pyllin 1 Semestri 1
Studim druri 1 Semestri 2
Termoteknikë 1 Semestri 1
Mekanikë teorike 1 Semestri 2
Mikroekonomia dhe Makroekonomia 1 Semestri 1
Anglisht 1 lende vjetore
Kimi Organike dhe e drurit 1 Semestri 2
Grafikë Inxhinierike 1 Semestri 2
Matematika (me elementë të statistikës) 1 Semestri 1
Informatikë 1 Semestri 1
Informatikë 2 Semestri 1
Matematika (me elementë të statistikës) 2 Semestri 1
Grafikë Inxhinierike 2 Semestri 2
Teknologjia e Përpunimit mekanik të drurit 2 Semestri 1
Kimi Organike dhe e drurit 2 Semestri 2
Elektroteknikë dhe bazat e kontrollit 2 Semestri 1
Anglisht 2 lende vjetore
Mikroekonomia dhe Makroekonomia 2 Semestri 1
Mekanikë teorike 2 Semestri 2
Rezistencë materiale 2 Semestri 1
Instrumentat prerës 2 Semestri 1
Makinat dhe përpunimi mekanik i drurit 2 Semestri 1
Termoteknikë 2 Semestri 1
Ergonomia 2 Semestri 2
Sigurimi Teknik 2 Semestri 1
Lënda e sharruar 2 Semestri 2
Gjysëm fabrikatet prej druri 2 Semestri 2
Detale Makinash 2 Semestri 1
Ngjitja dhe llustrimi i drurit 2 Semestri 2
Tharje druri 2 Semestri 2
Prodhime të Gatshme Druri 2 Semestri 1
Njohuri mbi të Drejtën 2 Semestri 2
Studim druri 2 Semestri 2
Njohuri mbi Pyllin 2 Semestri 1
Fizikë 2 Semestri 2
Kimi e Përgjithshme dhe Inorganike 2 Semestri 1

Kthehu te Lista