Programi i studimit: Mbarështim Pyjesh


Lenda Viti Semestri Kreditet
Matematika 1 lende vjetore
Informatikë 1 Semestri 1
Kimi 1 Semestri 1
Njohuri mbi të drejtën 1 Semestri 2
Botanikë e Përgjithshme dhe sistematika e bimëve 1 lende vjetore
Topografia 1 lende vjetore
Pedologjia e përgjithshme dhe Pyjore 1 Semestri 2
Gjenetikë Pyjore 1 Semestri 2
Fiziologji e Bimëve dhe e drurit 1 Semestri 2
Fizikë 1 Semestri 2
Anglisht 1 lende vjetore
Mikroekonomia dhe Makroekonomia 1 Semestri 1
Metereologji 1 Semestri 2
Metereologji 2 Semestri 2
Mikroekonomia dhe Makroekonomia 2 Semestri 1
Anglisht 2 lende vjetore
Fizikë 2 Semestri 2
Kontabiliteti pyjor 2
Edukim sportiv 2
Projekt Aplikativ (Bazat e silvikultures) 2 Semestri 1
Projekt aplikativ (Erozioni) 2 Semestri 2
Projekt Aplikativ (Mbritshmeria) 2 Semestri 1
Projekt Aplikativ (Kullotat) 2 Semestri 1
Entomologji dhe fitopatologji pyjore 2 Semestri 2
Fiziologji e Bimëve dhe e drurit 2 Semestri 2
Dendrologji 2 Semestri 2
Mbritshmëria e Pyjeve dhe Rrugët Pyjore 2 Semestri 1
Erozioni dhe Sistemimet Malore 2 Semestri 2
Kullotat dhe Silvopastoralizmi 2 lende vjetore
Dendrometri 2 Semestri 1
Prodhimi i Pyjeve 2 Semestri 2
Bazat e Silvikulturës 2 Semestri 2
Teknologjia dhe Sharrimi i Drurit 2 Semestri 1
Ekologji e Përgjithshme 2
Mbrojtja e Pyjeve nga Zjarret 2 lende vjetore
Komunikim biznesi 2
Biologjia dhe Mbarështim i Faunës së Gjuetisë 2 Semestri 1
Mbrojtja e Drurit 2
Ergonomia 2 Semestri 1
Gjenetikë Pyjore 2 Semestri 2
Pedologjia e përgjithshme dhe Pyjore 2 Semestri 2
Agropylltari 2
Topografia 2 lende vjetore
Botanikë e Përgjithshme dhe sistematika e bimëve 2 lende vjetore
Njohuri mbi të drejtën 2 Semestri 2
Kimi 2 Semestri 1
Informatikë 2 Semestri 1
Matematika 2 lende vjetore

Kthehu te Lista