Programi i studimit: Teknologji Agroushqimore


Lenda Viti Semestri Kreditet
Kimi e Përgjithshme dhe Inorganike 1 Semestri 1
Fizikë 1 Semestri 1
Biologji 1 Semestri 2
Lëndët e para me origjinë bimore 1 Semestri 1
Gjuhë e huaj 1 Semestri 2
Kimi Organike 1 Semestri 2
Lëndët e para me origjinë shtazore 1 Semestri 1
Biokimi dhe fiziologji 1 Semestri 2
Bazat e Ekonomisë 1 Semestri 1
Bazat e Ekonomisë 1 Semestri 2
Informatike dhe statistike 1 Semestri 1
Matematikë 1 Semestri 1
Ekologji 1 Semestri 2
Ekologji 2 Semestri 2
Matematikë 2 Semestri 1
Bazat e Ekonomisë 2 Semestri 1
Bazat e Ekonomisë 2 Semestri 2
Gjenetikë dhe mikrobiologji 2 Semestri 1
Kimi ushqimore 2 Semestri 1
Proçeset themelore të teknologjisë ushqimore 2 Semestri 1
Proçeset themelore të teknologjisë ushqimore 2 Semestri 2
Mikrobiologjia ushqimore dhe higjena 2 Semestri 1
Teknologjia e perpunimit të fruta-perimeve 2 Semestri 2
Proçeset e pastrimit dhe shëndetësimit 2 Semestri 1
Proçeset e pastrimit dhe shëndetësimit 2 Semestri 1
Teknologjia e përpunimit të qumështit 2 Semestri 2
Kimi analitike 2 Semestri 1
Biokimi dhe fiziologji 2 Semestri 2
Vreshtaria 2 Semestri 2
Biologjia dhe fiziologjia e hardhisë 2 Semestri 1
Mikrobiologjia e verës 2 Semestri 2
Enologji I 2 Semestri 2
Statistikë 2 Semestri 2
Teknologjia e produkteve bujqësore të pasvjeljes 2 Semestri 1
Bazat e transmetimit të nxehtësisë 2 Semestri 1
Proçeset e pastrimit dhe shëndetësimit ne Industrine Ushqimore 2 Semestri 1
Enzimologji Ushqimore 2 Semestri 2
Lëndët e para me origjinë shtazore 2 Semestri 1
Informatikë 2 Semestri 1
Teknologjia e drithërave 2 Semestri 2
Kimi Organike 2 Semestri 2
Gjuhë e huaj 2 Semestri 2
Lëndët e para me origjinë bimore 2 Semestri 1
Biologji 2 Semestri 2
Fizikë 2 Semestri 1
Kimi e Përgjithshme dhe Inorganike 2 Semestri 1

Kthehu te Lista