Programi i studimit: Inxhinieri Agrare me profil "Zootekni dhe Biznes Blegtoral"


Për të marrë më shumë informacione mbi kurrikulën e këtij programi studimi ju lutemi të kontaktoni universitetin.

Kthehu te Lista