Programi i studimit: Mjekësi Veterinare


Lenda Viti Semestri Kreditet
Terminologji Mjekësore 1 Semestri 1
Biometri 1 Semestri 1
Propedeutikë veterinare 1 lende vjetore
Mbarështimi dhe patologjitë e kafshëve të laboratorit 1
Mbarështimi i bletëve dhe krimbit të mëndafshit 1
Sëmundjet infektive 1 Semestri 2
Toksikologji 1 Semestri 1
Iktiopatologji 1 lende vjetore
Patologji e veçantë 1 lende vjetore
Kirurgji e veçantë 1 Semestri 1
Higjienë mishi dhe thertore 1 Semestri 1
Sëmundjet e derrave 1 Semestri 1
Sëmundjet e shpendëve 1 Semestri 1
Nekropsi dhe Mjekësi ligjore veterinare 1 Semestri 1
Stomatologji veterinare 1
Bioteknologji e lepujve dhe shpendeve 1
Praktikë profesinale 1 Semestri 2
Provim shtetëror 1 Semestri 2
Botanikë 1 Semestri 1
Biofizikë 1 Semestri 2
Gjenetikë 1 Semestri 1
Higjienë 1 lende vjetore
Anatomi e kafshëve 1 lende vjetore
Fiziologji 1 lende vjetore
Biokimi 1 lende vjetore
Mikrobiologji Veterinare 1 lende vjetore
Dietika e kafshëve të shoqërimit 1 Semestri 1
Imunologji 1 Semestri 2
Zootekni 1 Semestri 2
Kirurgji veterinare 1 lende vjetore
Sëmundjet e ripërtypësve 1 lende vjetore
Sëmundjet e kafshëve të shoqërimit 1 lende vjetore
Sëmundjet e njëthundrakëve 1 lende vjetore
Anatomi dhe fiziologji e kafshëve laboratorike 1
Komunikim veterinar 1
Sëmundje ndërkufitare 1
Higjienë qumështi, veze, konserva 1 Semestri 2
Legjislacion veterinar dhe Etikë profesionale 1 Semestri 1
Kimi Organike 1 Semestri 2
Të ushqyerit 1 Semestri 2
Epidemiologji 1 Semestri 2
Radiologji-Ekografi 1 Semestri 2
Virologji 1 lende vjetore
Sëmundjet e kashëve të egra 1 Semestri 1
Patologji e përgjithshme 1 lende vjetore
Farmakologji 1 lende vjetore
Parazitologji 1 lende vjetore
Diagnozë laboratorike 1 lende vjetore
Riprodhimi i kafshëve 1 lende vjetore
Informatikë 1 Semestri 2
Ekonomi Bujqësore 1 Semestri 1
Kimi Inorganike 1 Semestri 1
Biologji dhe Biologji Molekulare 1 lende vjetore
Anatomi Topografike 1 lende vjetore
Gjuhë e Huaj 1 lende vjetore
Histologji-Embriologji 1 lende vjetore
Historiku i mjekësisë veterinare 1
Marredheniet njeri-kafshe 1 Semestri 1
Marredheniet njeri-kafshe 2 Semestri 1
Kimi Organike 2 Semestri 2
Historiku i mjekësisë veterinare 2
Histologji-Embriologji 2 lende vjetore
Gjuhë e Huaj 2 lende vjetore
Anatomi Topografike 2 lende vjetore
Biologji dhe Biologji Molekulare 2 lende vjetore
Kimi Inorganike 2 Semestri 1
Ekonomi Bujqësore 2 Semestri 1
Informatikë 2 Semestri 2
Diagnozë laboratorike 2 lende vjetore
Parazitologji 2 lende vjetore
Farmakologji 2 lende vjetore
Patologji e përgjithshme 2 lende vjetore
Sëmundjet e kashëve të egra 2 Semestri 1
Virologji 2 lende vjetore
Radiologji-Ekografi 2 Semestri 2
Të ushqyerit 2 Semestri 2
Zootekni 2 Semestri 2
Mirqenie e kasheve 2 Semestri 1
Higjienë qumështi, veze, konserva 2 Semestri 2
Sëmundje ndërkufitare 2
Komunikim veterinar 2
Anatomi dhe fiziologji e kafshëve laboratorike 2
Sëmundjet e njëthundrakëve 2 lende vjetore
Sëmundjet e kafshëve të shoqërimit 2 lende vjetore
Sëmundjet e ripërtypësve 2 lende vjetore
Kirurgji veterinare 2 lende vjetore
Patologji e veçantë 2 lende vjetore
Dietika e kafshëve të shoqërimit 2 Semestri 1
Mikrobiologji Veterinare 2 lende vjetore
Biokimi 2 lende vjetore
Fiziologji 2 lende vjetore
Anatomi e kafshëve 2 lende vjetore
Higjienë 2 lende vjetore
Gjenetikë 2 Semestri 1
Biofizikë 2 Semestri 2
Botanikë 2 Semestri 1
Provim shtetëror 2 Semestri 2
Virologji- Imunologji 2 lende vjetore
Praktikë profesinale 2 Semestri 2
Bioteknologji e lepujve dhe shpendeve 2
Stomatologji veterinare 2
Nekropsi dhe Mjekësi ligjore veterinare 2 Semestri 1
Sëmundjet e shpendëve 2 Semestri 1
Sëmundjet e derrave 2 Semestri 1
Higjienë mishi dhe thertore 2 Semestri 1
Kirurgji e veçantë 2 Semestri 1
Legjislacion veterinar dhe Etikë profesionale 2 Semestri 1
Iktiopatologji 2 lende vjetore
Toksikologji 2 Semestri 1
Sëmundjet infektive 2 Semestri 2
Mbarështimi i bletëve dhe krimbit të mëndafshit 2
Mbarështimi dhe patologjitë e kafshëve të laboratorit 2
Propedeutikë veterinare 2 lende vjetore
Biometri 2 Semestri 1
Riprodhimi i kafshëve 2 lende vjetore
Terminologji Mjekësore 2 Semestri 1

Kthehu te Lista