Programi i studimit: Trombonë


Lenda Viti Semestri Kreditet
Trombonë 1
Teoria e Muzikës dhe Solfezhi 1
Muzikë dhome/Ansambël 1
Histori Muzike I,II (Antikitet- Barok,shek,XVIII) 1
Gjuhë e huaj (Anglisht) 1
Psikologji Arti 1
Folklor Muzikor Shqiptar 1
Deshifrazh 1
Pedagogji 1
Ansambël fryme 1
Njohuri mbi Muzikën Jazz 1
Harmoni 1

Kthehu te Lista