Programi i studimit: Violonçel


Lenda Viti Semestri Kreditet
Ansambël Harqesh 1
Harmoni 1
Njohuri mbi Muzikën Jazz (lëndë me zgjedhje) 1
Pedagogji 1
Violonçel (Speciale) 1
Deshifrazh 1
Folklor Muzikor Shqiptar 1
Teoria e Muzikës dhe Solfezhi 1
Muzikë dhome 1
Histori Muzike I,II (Antikitet- Barok,shek,XVIII) 1
Psikologji Arti 1
Gjuhë e huaj (Anglisht) 1
Gjuhë e huaj (Anglisht) 2
Psikologji Arti 2
Violonçel (Speciale) 2
Orkestër simfonike 2
Ansambël harqesh 2
Muzikë dhome 2
Histori Muzike I,II (Antikitet- Barok,shek,XVIII) 2
Muzikë dhome 2
Teoria e Muzikës dhe Solfezhi 2
Deshifrazh 2
Violonçel (Speciale) 2
Harmoni 2
Ansambël Instrumental 2
Teori Muzike 2
Ansambël Harqesh 2
Instrument i dytë (Saksofon) 2
Gjuhë e huaj (Anglisht) 2
Shkrim muzikor në PC 2
Histori Muzike III (Shek.XIX) 2
Analizë e formave muzikore 2
Folklor Muzikor Shqiptar 2
Hyrje në Kontrapunt Vokal 2
Gjuhë e huaj (Italisht) 2
Gjuhë e huaj (Frengjisht) 2
Gjuhë e huaj (Gjermanisht) 2
Praktikë artistike -grup koncert 2
Praktikë në muzikë dhome 2

Kthehu te Lista