Programi i studimit: Shkencat e Lëvizjes


Lenda Viti Semestri Kreditet
Atletikë 1 lende vjetore
Teori Praktikë Sportive Individuale I 1 lende vjetore
Biologji-Biokimi Aktivitetit Fizik e Sportit 1 Semestri 2
Biologji e Aktivitetit Fizik dhe Sportit 1 lende vjetore
Biokimi e Aktivitetit Fizik dhe Sportit 1 lende vjetore
Shëndeti Publik 1 Semestri 2
Anatomi Funksionale dhe Fiziologji 1 lende vjetore
Anatomi Funksionale 1 Semestri 1
Fiziologji Humane 1 Semestri 2
Psikologji dhe Sociologji e Sportit 1 Semestri 2
Teori Praktikë e Lojërave Sportive I 1 lende vjetore
Basketboll 1 Semestri 1
Teori, Histori dhe Filozofi e Edukimit Fizik dhe Sportit 1 Semestri 1
Historia e Edukimit Fizik e Sportit 1 Semestri 1
Filozofia e Edukimit Fizik e Sportit 1 Semestri 1
Edukimi nëpërmjet lëvizjes 1 Semestri 1
Gjuhë e Huaj 1 Semestri 1
Anglisht 1 Semestri 1
Sociologji e Përgjithshme e Sportit 1 Semestri 2
Dietologjia dhe Aktiviteti Fizik e Sporti 1 Semestri 2
Psikologji e Përgjithshme e Sportit 1 Semestri 2
Psikologji e Përgjithshme e Sportit 2 Semestri 2
Dietologjia dhe Aktiviteti Fizik e Sporti 2 Semestri 2
Teori Praktikë Sportive Individuale I 2 lende vjetore
Sociologji e Përgjithshme e Sportit 2 Semestri 2
Teori Praktike e Lojërave Sportive II 2 lende vjetore
Ritmikë (vajza) / Akrobaci (djem) 2 Semestri 2
Sjellja Motore 2 lende vjetore
Zhvillim Motor 2 lende vjetore
Kontrolli Motor 2 lende vjetore
Të Mësuait Motor 2 lende vjetore
Anglisht 2 Semestri 1
Sporte Jashtë Shkolle 2 lende vjetore
Ski 2 Semestri 1
Turizëm 2 Semestri 1
Not 2 Semestri 2
Gjuhë e Huaj 2 Semestri 1
Edukimi nëpërmjet lëvizjes 2 Semestri 1
Filozofia e Edukimit Fizik e Sportit 2 Semestri 1
Metodologjia e Kërkimit Shkencor 2 Semestri 1
Teori dhe Metodologji e Kërkimit 2 Semestri 1
Statistikë në Shkencat Sportive 2 Semestri 1
Aplikime në SPSS 2 Semestri 1
Aerobi 2
Arte Marciale 2
Historia e Edukimit Fizik e Sportit 2 Semestri 1
Teori, Histori dhe Filozofi e Edukimit Fizik dhe Sportit 2 Semestri 1
Basketboll 2 Semestri 1
Volejboll 2 lende vjetore
Fiziologji e Ushtrimit dhe Biomekanikë 2 lende vjetore
Fiziologji e Ushtrimit 2 Semestri 1
Psikologji dhe Sociologji e Sportit 2 Semestri 2
Atletikë 2 lende vjetore
Teori Praktikë e Sporteve Individuale II 2 Semestri 2
Peshëngritje 2 Semestri 2
Mundje 2 Semestri 2
Boks 2 Semestri 2
Teori Praktikë e Sporteve Individuale II 2 lende vjetore
Gjimnastikë Artistike 2 Semestri 1
Danc - Folk 2 Semestri 2
Fiziologji Humane 2 Semestri 2
Anatomi Funksionale 2 Semestri 1
Anatomi Funksionale dhe Fiziologji 2 lende vjetore
Shëndeti Publik 2 Semestri 2
Biokimi e Aktivitetit Fizik dhe Sportit 2 lende vjetore
Biomekanikë e Sportit 2 Semestri 2
Biologji e Aktivitetit Fizik dhe Sportit 2 lende vjetore
Biologji-Biokimi Aktivitetit Fizik e Sportit 2 Semestri 2

Kthehu te Lista