Programi i studimit: Hidroteknikë Ujësjellës Kanalizime (2- vjeçar)


Për të marrë më shumë informacione mbi kurrikulën e këtij programi studimi ju lutemi të kontaktoni universitetin.

Kthehu te Lista