Programi i studimit: Mjekësi e Bimëve dhe Hortikulturë


Lenda Viti Semestri Kreditet
Matematikë 1 Semestri 1
Fizikë 1 Semestri 1
Informatikë e Aplikuar 1 Semestri 1
Kimi e Përgjithshme dhe Inorganike 1 Semestri 1
Kimi Organike 1 Semestri 1
Biologji 1 Semestri 1
Botanikë e Përgjithshme 1 Semestri 1
Bazat e Prodhimit Shtazor 1 Semestri 2
Fiziologji e Bimeve 1 Semestri 2
Ekologji 1 Semestri 2
Prodhim Bimor 1 Semestri 2
Gjuhë e Huaj 1 Semestri 2
Të Ushqyerit e Bimëve 1 Semestri 1
Fitotekni 1 Semestri 2
Biokimi 1 Semestri 1
Bazat e Ekonomisë 1 Semestri 1
Mikrobiologji Bujqësore 1 Semestri 1
Vreshtari 1 Semestri 2
Florikulturë 1 Semestri 2
Toka dhe Menaxhimi 1 Semestri 2
Mekanizimi ne Hortikulture 1 Semestri 1
Gjenetike e Permiresim Gjenetik 1 Semestri 1
Pemtari 1 Semestri 2
Perime 1 Semestri 2
Perime 2 Semestri 2
Pemtari 2 Semestri 2
Gjenetike e Permiresim Gjenetik 2 Semestri 1
Mekanizimi ne Hortikulture 2 Semestri 1
Toka dhe Menaxhimi 2 Semestri 2
Florikulturë 2 Semestri 2
Vreshtari 2 Semestri 2
Mikrobiologji Bujqësore 2 Semestri 1
Bazat e Ekonomisë 2 Semestri 1
Biokimi 2 Semestri 1
Fitotekni 2 Semestri 2
Të Ushqyerit e Bimëve 2 Semestri 1
Gjuhë e Huaj 2 Semestri 2
Prodhim Bimor 2 Semestri 2
Ekologji 2 Semestri 2
Fiziologji e Bimeve 2 Semestri 2
Bazat e Prodhimit Shtazor 2 Semestri 2
Botanikë e Përgjithshme 2 Semestri 1
Biologji 2 Semestri 1
Kimi Organike 2 Semestri 1
Kimi e Përgjithshme dhe Inorganike 2 Semestri 1
Informatikë e Aplikuar 2 Semestri 1
Fizikë 2 Semestri 1
Matematikë 2 Semestri 1

Kthehu te Lista