Programi i studimit: Gjuhë dhe Kulturë Frënge


Lenda Viti Semestri Kreditet
Shkrim akademik 1 Semestri 2
Njohuri kompjuteri 1 Semestri 2
Gjuhë e huaj e tretë 1
Tipologji tekstore e gjuhës frënge 1 1 Semestri 1
Tipologji tekstore e gjuhës frënge 2 1 Semestri 2
Letërsi shqipe 1 Semestri 2
Njohuri për letërsine 1 Semestri 1
Praktikum i gjuhës shqipe 1 Semestri 1
Gjuhë e huaj e dytë Moduli 1 1 Semestri 1
Sporte 1
Komunikim praktik 2 1 Semestri 2
Të shkruarit dhe retorika 1
Gjuhë e huaj e dytë Moduli 2 1 Semestri 2
Morfologji shqipe 1 Semestri 1
Hyrje në gjuhësi 1 Semestri 1
Morfologji frënge 1 Semestri 2
Komunikim praktik 1 1 Semestri 1
Fonetikë frënge 1 Semestri 1
Fonetikë frënge 2 Semestri 1
Komunikim praktik 1 2 Semestri 1
Gjuhë e huaj e dytë Moduli 1 2 Semestri 1
Tipologji tekstore e gjuhës frënge 2 2 Semestri 2
Gjuhë e huaj e dytë Moduli 2 2 Semestri 2
Të shkruarit dhe retorika 2
Komunikim praktik 2 2 Semestri 2
Sporte 2
Leksikologji frënge 2 Semestri 2
Sintaksë frënge 2 Semestri 1
Teori përkthimi 2 Semestri 2
Gjuhë latine 2 Semestri 1
Komunikim praktik 3 2 Semestri 1
Tipologji tekstore e gjuhës frënge 1 2 Semestri 1
Tipologji tekstore e gjuhës frënge 3 2 Semestri 1
Tipologji tekstore e gjuhës frënge 4 2 Semestri 2
Letërsi frënge 1 2 Semestri 1
Sintaksë shqipe 2 Semestri 1
Sociolinguistike 2 Semestri 1
Komunikim praktik 4 2 Semestri 2
Gjuhë e huaj e dytë Moduli 3 2 Semestri 1
Gjuhë e huaj e dytë Moduli 4 2 Semestri 2
Histori france 2 Semestri 2
Gjuhë romune 2 Semestri 2
Sporte 2
Gjuhë e huaj e tretë 2 2 Semestri 2
Praktikum i gjuhës shqipe 2 Semestri 1
Njohuri për letërsine 2 Semestri 1
Morfologji frënge 2 Semestri 2
Letërsi shqipe 2 Semestri 2
Hyrje në gjuhësi 2 Semestri 1
Morfologji shqipe 2 Semestri 1
Gjuhë e huaj e tretë 2
Njohuri kompjuteri 2 Semestri 2
Shkrim akademik 2 Semestri 2

Kthehu te Lista