Programi i studimit: Gjuhë Angleze


Lenda Viti Semestri Kreditet
Morfologji shqipe 1 Semestri 1
Analizë teksti 2 1 Semestri 2
Letërsi shqipe 1 Semestri 2
Variante të anglishtes 1
Letërsi angleze 1 1 Semestri 1
Leksikologji angleze 1 1 Semestri 1
Leksikologji angleze 2 1 Semestri 2
Analizë semantike 1 Semestri 2
Histori dhe qytetërim amerikan 1 Semestri 2
Psikolinguistikë 1 Semestri 2
Anglishte e folur 1 1
Anglishte e biznesit 1
Letërsi amerikane 1 1 Semestri 1
Letërsi amerikane 2 1 Semestri 2
Sociolinguistikë 1 Semestri 2
Analizë teksti 6 1 Semestri 2
Përkthim 1 lende vjetore
Stilistikë 1 Semestri 1
Histori e gjuhës angleze 1 Semestri 2
Analizë teksti 4 1 Semestri 2
Gjuhësi e përgjithshme 1 Semestri 1
Hyrje në Letërsi 1 Semestri 2
Letërsi angleze 2 1 Semestri 2
Shkrim akademik 1
Mbrojtje diplome 1 Semestri 1
Gjuha e shkruar 1 Semestri 2
Anglishte e folur 2 1
Gjuhë frënge 3 1 Semestri 1
Hyrje në gjuhësi 1 Semestri 1
Histori dhe qytetërim anglez 1 Semestri 1
Fonetikë fonologji 1 Semestri 1
Gjuhë frënge 4 1 Semestri 2
Sintaksë shqipe 1 Semestri 2
Morfologji angleze 1 Semestri 1
Teknologji informacioni 1 Semestri 1
Njohuri komunikimi 1 Semestri 1
Sintaksë angleze 1 Semestri 2
Analizë teksti 1 1 Semestri 1
Analizë teksti 5 1 Semestri 1
Kulturë frënge 1
Sporte 1
Gjuhë frënge 1 1 Semestri 1
Gjuhë frënge 2 1 Semestri 2
Analizë teksti 3 1 Semestri 1
Hyrje në gjuhësi 2 Semestri 1
Gjuhë frënge 2 2 Semestri 2
Gjuhë frënge 1 2 Semestri 1
Sporte 2
Kulturë frënge 2
Analizë teksti 2 2 Semestri 2
Analizë teksti 1 2 Semestri 1
Teknologji informacioni 2 Semestri 1
Histori dhe qytetërim amerikan 2 Semestri 2
Sintaksë shqipe 2 Semestri 2
Gjuhë frënge 4 2 Semestri 2
Fonetikë fonologji 2 Semestri 1
Morfologji shqipe 2 Semestri 1
Gjuhë frënge 3 2 Semestri 1
Anglishte e folur 2 2
Leksikologji angleze 1 2 Semestri 1
Leksikologji angleze 2 2 Semestri 2
Mbrojtje diplome 2 Semestri 1
Shkrim akademik 2
Letërsi angleze 2 2 Semestri 2
Sociolinguistikë 2 Semestri 2
Hyrje në Letërsi 2 Semestri 2
Letërsi amerikane 2 2 Semestri 2
Stilistikë 2 Semestri 1
Histori e gjuhës angleze 2 Semestri 2
Gjuhësi e përgjithshme 2 Semestri 1
Letërsi amerikane 1 2 Semestri 1
Anglishte e biznesit 2
Anglishte e folur 1 2
Analizë teksti 5 2 Semestri 1
Analizë teksti 6 2 Semestri 2
Përkthim 2 lende vjetore
Psikolinguistikë 2 Semestri 2
Gjuha e shkruar 2 Semestri 2
Njohuri komunikimi 2 Semestri 1
Analizë semantike 2 Semestri 2
Histori dhe qytetërim anglez 2 Semestri 1
Letërsi angleze 1 2 Semestri 1
Variante të anglishtes 2
Letërsi shqipe 2 Semestri 2
Analizë teksti 3 2 Semestri 1
Analizë teksti 4 2 Semestri 2
Sintaksë angleze 2 Semestri 2
Morfologji angleze 2 Semestri 1

Kthehu te Lista