UNIVERSITETI DEGA PIKET_FUNDIT_REGJIST KUOTAT RAUNDI 2 RENDITJA_FUNDIT_REGJIST
Universiteti i Tiranës Gjuhë-Letërsi 622.7 106 1046
Universiteti i Tiranës Histori 626.1 102 695
Universiteti i Tiranës Gjeografi 627.75 97 739
Universiteti i Tiranës Gazetari 624.2 83 1108
Universiteti i Tiranës Arkeologji 630.6 64 269
Universiteti i Tiranës Biologji 613.83 93 1524
Universiteti i Tiranës Bioteknologji 549.33 88 1090
Universiteti i Tiranës Kimi 611 72 414
Universiteti i Tiranës Kimi Industriale dhe Mjedisore 557.08 79 462
Universiteti i Tiranës Kimi dhe Teknologji Ushqimore 551.33 84 846
Universiteti i Tiranës Matematikë 510.5 86 841
Universiteti i Tiranës Fizikë 582.75 89 351
Universiteti i Tiranës Informatikë 665.42 226 2062
Universiteti i Tiranës Teknologji Informacioni dhe Komunikimi 647.92 189 2258
Universiteti i Tiranës Inxhinieri Matematike dhe Informatike 516.83 88 721
Universiteti i Tiranës GjuhëAngleze 766.98 171 2437
Universiteti i Tiranës Gjuhë Frënge 772.9166667 76 349
Universiteti i Tiranës Gjuhë Gjermane 788.5416667 89 543
Universiteti i Tiranës Gjuhë Italiane 772.6458333 93 696
Universiteti i Tiranës Gjuhë Greke 668.1916667 44 135
Universiteti i Tiranës Gjuhë Turke 757.6433333 50 177
Universiteti i Tiranës Gjuhë Ruse 700 38 100
Universiteti i Tiranës Gjuhë Spanjolle me profil Gjuhe- letersi dhe qyteterim Hispanik 756.788 64 257
Universiteti i Tiranës Gjuhë Angleze (Sarandë) 622.7878788 32
Universiteti i Tiranës Psikologji 731.67 89 1609
Universiteti i Tiranës Punë Sociale 725.17 101 1798
Universiteti i Tiranës Filozofi 732.83 74 455
Universiteti i Tiranës Sociologji 719.67 82 1117
Universiteti i Tiranës Shkenca Politike 719.73 94 1626
Universiteti i Tiranës Administrim dhe Politika Sociale 731.67 122 1412
Universiteti i Tiranës Administrim -Biznes 648.6 328 3201
Universiteti i Tiranës Ekonomiks 587.83 78 1607
Universiteti i Tiranës Financë 630.5 332 2321
Universiteti i Tiranës Informatikë Ekonomike 611.25 192 1522
Universiteti i Tiranës Administrim-Biznes (Sarandë) 516.9 82 78
Universiteti i Tiranës Drejtësi 732.2 266 2396
Universiteti i Mjekësisë Tiranë Mjekësi e Përgjithshme 134430.3333 81 154
Universiteti i Mjekësisë Tiranë Farmaci 118253.3333 86 855
Universiteti i Mjekësisë Tiranë Stomatologji 118125 73 820
Universiteti i Mjekësisë Tiranë Infermieri e Përgjithshme 83375 141 1404
Universiteti i Mjekësisë Tiranë Mami 80185 34 465
Universiteti i Mjekësisë Tiranë Teknik i Lartë Laborator 106841 40 934
Universiteti i Mjekësisë Tiranë Fizioterapi 107086 38 837
Universiteti i Mjekësisë Tiranë Logopedi 113274 20 402
Universiteti i Mjekësisë Tiranë Imazheri 83670.5 40 862
Universiteti "Luigj Gurakuqi", Shkodër Gjuhë -Letërsi 5.017142857 461
Universiteti "Luigj Gurakuqi", Shkodër Gazetari dhe Komunikim 5.581011905 463
Universiteti "Luigj Gurakuqi", Shkodër Histori 6.302666667 387
Universiteti "Luigj Gurakuqi", Shkodër Gjeografi 4.554785714 479
Universiteti "Luigj Gurakuqi", Shkodër Matematikë 5.885833333 102
Universiteti "Luigj Gurakuqi", Shkodër Fizikë 7.328 48
Universiteti "Luigj Gurakuqi", Shkodër Informatikë 5.681333333 311
Universiteti "Luigj Gurakuqi", Shkodër Biologji -Kimi 6.165 223
Universiteti "Luigj Gurakuqi", Shkodër Infermieri e Përgjithshme 8.69575 533
Universiteti "Luigj Gurakuqi", Shkodër Infermieri (Mami) 8.458916667 294
Universiteti "Luigj Gurakuqi", Shkodër Infermieri (Fizioterapi) 8.652 331
Universiteti "Luigj Gurakuqi", Shkodër Psikologji 6.589625 466
Universiteti "Luigj Gurakuqi", Shkodër Punë Sociale 6.804 474
Universiteti "Luigj Gurakuqi", Shkodër Mësuesi për Arsimin Fillor 8.5883 562
Universiteti "Luigj Gurakuqi", Shkodër Mësuesi për Arsimin Parashkollor 7.112 407
Universiteti "Luigj Gurakuqi", Shkodër Edukim Fizik dhe Sporte 70.876875 1
Universiteti "Luigj Gurakuqi", Shkodër Pedagogji muzikore 161.51 5
Universiteti "Luigj Gurakuqi", Shkodër Pikturë e grafikë 118.61 8
Universiteti "Luigj Gurakuqi", Shkodër Administrim - Biznes 5.42 642
Universiteti "Luigj Gurakuqi", Shkodër Financë - Kontabilitet 6.109166667 357
Universiteti "Luigj Gurakuqi", Shkodër Turizem 6.282833333 671
Universiteti "Luigj Gurakuqi", Shkodër Gjuhë Angleze 8.906916667 374
Universiteti "Luigj Gurakuqi", Shkodër Gjuhë Italiane 5.895 176
Universiteti "Luigj Gurakuqi", Shkodër Gjuhë Gjermane 5.06275 77
Universiteti "Luigj Gurakuqi", Shkodër Gjuhë Frënge 6.5099375 44
Universiteti "Luigj Gurakuqi", Shkodër Drejtësi 7.581 696
Universiteti "Eqrem Cabej" Gjirokastër Biologji -Kimi 5.45 57
Universiteti "Eqrem Cabej" Gjirokastër Fizikë dhe Teknologji Informacioni 5.99 19
Universiteti "Eqrem Cabej" Gjirokastër Matematikë-Fizikë 6.15 10
Universiteti "Eqrem Cabej" Gjirokastër Matematikë-Informatikë 6.04 16
Universiteti "Eqrem Cabej" Gjirokastër Teknologji Informacioni 5.56 61
Universiteti "Eqrem Cabej" Gjirokastër Infermieri e pergjithshme 5.46 174
Universiteti "Eqrem Cabej" Gjirokastër Infermieri Mami 5.84 64
Universiteti "Eqrem Cabej" Gjirokastër Histori - Gjeografi 5.41 80
Universiteti "Eqrem Cabej" Gjirokastër Gjuhë -Letërsi Shqipe 6.18 50
Universiteti "Eqrem Cabej" Gjirokastër Gjuhë Letërsi Angleze 5.02 55
Universiteti "Eqrem Cabej" Gjirokastër Gjuhë Letërsi Italiane 5.72 19
Universiteti "Eqrem Cabej" Gjirokastër Gjuhë Letërsi dhe Qytetërim Grek 4.1 12
Universiteti "Eqrem Cabej" Gjirokastër Histori dhe Gjuhë Italiane 5.99 13
Universiteti "Eqrem Cabej" Gjirokastër Mësuesi për Arsimin Fiillor 4.93 104
Universiteti "Eqrem Cabej" Gjirokastër Mësuesi për Arsimin Parashkollor 5.67 51
Universiteti "Eqrem Cabej" Gjirokastër Kontabilitet - Financë 4.02 95
Universiteti "Eqrem Cabej" Gjirokastër Administrim –Publik 5.68 71
Universiteti "Eqrem Cabej" Gjirokastër Ekonomi Turizem 7.04 8
Universiteti "Fan S. Noli", Korcë Administrim dhe Politika Sociale 5.74 396
Universiteti "Fan S. Noli", Korcë Matematikë- Fizikë 6.02 50
Universiteti "Fan S. Noli", Korcë Matematikë Informatikë 7.21 58
Universiteti "Fan S. Noli", Korcë Teknologji Informacioni 6.28 237
Universiteti "Fan S. Noli", Korcë Infermier i Përgjithshëm 5.95 445
Universiteti "Fan S. Noli", Korcë Biologji-Kimi 5.87 152
Universiteti "Fan S. Noli", Korcë Mami 5.81 199
Universiteti "Fan S. Noli", Korcë Financë- Kontabilitet 5.82 257
Universiteti "Fan S. Noli", Korcë Menaxhim 5.89 300
Universiteti "Fan S. Noli", Korcë Administrim Biznesi ne Marketing 5.87 320
Universiteti "Fan S. Noli", Korcë Administrim Biznesi ne Turizëm 5.74 286
Universiteti "Fan S. Noli", Korcë Gjuhë-Letërsi 5.99 367
Universiteti "Fan S. Noli", Korcë Histori - Gjeografi 6.07 347
Universiteti "Fan S. Noli", Korcë Arsimi fillor Klasa I- VI 6.1 339
Universiteti "Fan S. Noli", Korcë Arsim parashkollor 6 245
Universiteti "Fan S. Noli", Korcë Gjuhë Angleze 5.84 251
Universiteti "Fan S. Noli", Korcë Gjuhë dhe Kulturë Frënge 6.17 22
Universiteti "Fan S. Noli", Korcë Agroushqim 5.76 130
Universiteti "Fan S. Noli", Korcë Inxhinieri Agronomike 5.73 55
Universiteti "Fan S. Noli", Korcë Mjekësi e Bimëve dhe Hortikulturë 6.02 34
Universiteti "Fan S. Noli", Korcë Agrobiznes 5.77 108
Universiteti "Aleksander Moisiu" Durrës Shkenca Kompjuterike 714.8 246
Universiteti "Aleksander Moisiu" Durrës Sistemet e Informacionit 707.75 132
Universiteti "Aleksander Moisiu" Durrës Teknologji Informacioni 706.93 304
Universiteti "Aleksander Moisiu" Durrës Matematikë -Informatikë 612 187
Universiteti "Aleksander Moisiu" Durrës Informatikë -Anglisht 719.33 165
Universiteti "Aleksander Moisiu" Durrës Multimedia dhe Televizioni Dixhital 713.63 98
Universiteti "Aleksander Moisiu" Durrës Administrim Biznesi 6.496666667 445
Universiteti "Aleksander Moisiu" Durrës Menaxhim - Marketing 6.6675 294
Universiteti "Aleksander Moisiu" Durrës Shkenca Ekonomike 6.333333333 142
Universiteti "Aleksander Moisiu" Durrës Financë -Kontabilitet 6.823333333 332
Universiteti "Aleksander Moisiu" Durrës Bankë Financë 7.185 344
Universiteti "Aleksander Moisiu" Durrës Menaxhim Hotel Restorant 6.37875 169
Universiteti "Aleksander Moisiu" Durrës Menaxhim Turizëm Kulturor 6.25125 93
Universiteti "Aleksander Moisiu" Durrës Menaxhim Turizëm Arkeologjik 6.6375 30
Universiteti "Aleksander Moisiu" Durrës Gjuhë Angleze 7.528333333 309
Universiteti "Aleksander Moisiu" Durrës Mësuesi për Arsimin Fillor 7.35355 307
Universiteti "Aleksander Moisiu" Durrës Mësuesi për Arsimin Parashkollor 7.179777778 203
Universiteti "Aleksander Moisiu" Durrës Gjuhë Letërsi -Anglisht 7.232666667 225
Universiteti "Aleksander Moisiu" Durrës Gjermanisht-Anglisht 7.566666667 93
Universiteti "Aleksander Moisiu" Durrës Infermieri e Pergjithshme 7.475 601
Universiteti "Aleksander Moisiu" Durrës Mami 7.689429167 167
Universiteti "Aleksander Moisiu" Durrës Fizioterapi 7.313888889 442
Universiteti "Aleksander Moisiu" Durrës Navigacion dhe Menaxhim Detar 6.441666667 56
Universiteti "Aleksander Moisiu" Durrës Specialist Elektrik (2- vjeçar) 6.113333333 176
Universiteti "Aleksander Moisiu" Durrës Hidroteknikë Ujësjellës Kanalizime (2- vjeçar) 6.59 125
Universiteti "Aleksander Moisiu" Durrës Asistencë Stomatologji(2- vjeçar) 6.789166667 163
Universiteti "Aleksander Moisiu" Durrës Menaxhim Ndërtimi (2- vjeçar) 6.48 144
Universiteti "Aleksander Moisiu" Durrës Menaxhim Transporti (2- vjeçar) 6.106666667 169
Universiteti "Aleksander Moisiu" Durrës Asistencë Ligjore (2- vjeçar) 7.2 84
Universiteti "Aleksander Moisiu" Durrës Asistencë Administrative (2- vjeçar) 7.01 69
Universiteti "Aleksander Moisiu" Durrës Teknologji Automobilash (2- vjeçar) 6.111666667 150
Universiteti "Aleksander Moisiu" Durrës Specialist Rrjetesh Kompjuterike (2-vjeçar) 6.67 126
Universiteti "Aleksander Moisiu" Durrës Informatikë Praktike (2- vjeçar) 6.56 111
Universiteti "Aleksander Moisiu" Durrës Drejtësi 7.839 524
Universiteti "Aleksander Moisiu" Durrës Shkenca Politike 6.457 291
Universiteti "Aleksander Moisiu" Durrës Administrim Publik 6.146 220
Universiteti "Aleksander Moisiu" Durrës Politikë Ekonomike 6.03 127
Universiteti "Aleksander Moisiu" Durrës Marrëdhënie me Publikun 6.558 313
Universiteti "Aleksander Moisiu" Durrës Histori 6.5444 170
Universiteti "Aleksander Moisiu" Durrës Menaxhim i Bankave (Program në Gjuhë Angleze) 83 3
Universiteti "Aleksander Moisiu" Durrës Menaxhim Hoteleri Turizëm (Program në Gjuhën Angleze) 100 13
Universiteti "Aleksander Moisiu" Durrës #NAME? 96 3
Universiteti Politeknik i Tiranës Inxhinieri Informatike 9.0739 88 1114
Universiteti Politeknik i Tiranës Inxhinieri Elektronike 8.1146 87 991
Universiteti Politeknik i Tiranës Inxhinieri Telekomunikacioni 8.173 87 1287
Universiteti Politeknik i Tiranës Inxhinieri Elektrike (Automatizim i Industrisë) 8.365 48 517
Universiteti Politeknik i Tiranës Inxhinieri Elektrike (Energjitike) 8.4667 62 812
Universiteti Politeknik i Tiranës Inxhinieri Mekanike 8.9712 108 787
Universiteti Politeknik i Tiranës Inxhinieri Tekstile dhe Modë 9.2022 64 637
Universiteti Politeknik i Tiranës Inxhinieri Materiale 7.8335 30 416
Universiteti Politeknik i Tiranës Inxhinieri Ndërtimi 6.9847 94 973
Universiteti Politeknik i Tiranës Inxhinieri Hidroteknike 8.121 51 587
Universiteti Politeknik i Tiranës Inxhinieri Mjedisi 8.915 49 1051
Universiteti Politeknik i Tiranës Inxhinieri Gjeodezi 8.4057 38 527
Universiteti Politeknik i Tiranës Arkitekturë (Arkitekt) 10.1817 106 695
Universiteti Politeknik i Tiranës Arkitekturë (Urbanist) 9.6833 50 539
Universiteti Politeknik i Tiranës Shkencat e Tokës 10.444 54 180
Universiteti Politeknik i Tiranës Inxhinieri Gjeoinformatike 7.591 40 588
Universiteti Politeknik i Tiranës Inxhinieri Gjeoburimesh 8.69 64 585
Universiteti Politeknik i Tiranës #NAME? 5.96 37 606
Universiteti Politeknik i Tiranës Inxhinieri Fizike 8.469 51 209
Universiteti Politeknik i Tiranës Inxhinieri Matematike 8.8279 51 332
Universiteti i Sporteve të Tiranës Shkencat e Lëvizjes 57 1
Universiteti i Sporteve të Tiranës Fushat e Veprimtarisë Fizike, të Shëndetit dhe të Rekreacionit 43.5 29
Universiteti i Arteve Violonçel 1
Universiteti i Arteve Pedagogji Muzikore 3
Universiteti i Arteve Pikturë 1
Universiteti Bujqësor Tiranës Mjekësi Veterinare 7.36 82 555
Universiteti Bujqësor Tiranës Menaxhim Veterinar 6.44 50 164
Universiteti Bujqësor Tiranës Menaxhim Agrobiznesi 7.049 82 859
Universiteti Bujqësor Tiranës Ekonomi dhe Politikë Agrare 7.17 61 516
Universiteti Bujqësor Tiranës Financë Kontabilitet 6.859 85 1798
Universiteti Bujqësor Tiranës Ekonomiks i Aplikuar 6.726 55 1001
Universiteti Bujqësor Tiranës Informatikë Biznesi 6.7735 54 1291
Universiteti Bujqësor Tiranës Menaxhim Turizmi rural 7.22 57 404
Universiteti Bujqësor Tiranës Mbrojtje Bimësh 6.403 65 314
Universiteti Bujqësor Tiranës Hortikulturë 6.251 69 278
Universiteti Bujqësor Tiranës Prodhim Bimor 6.2225 66 225
Universiteti Bujqësor Tiranës Zootkn dhe Biznes Blegtoral 5.9755 76 213
Universiteti Bujqësor Tiranës Akuakulturë dhe Menaxhim Peshkimi 5.89 67 214
Universiteti Bujqësor Tiranës Teknologji Agroushqimore 7.37 64 695
Universiteti Bujqësor Tiranës Vreshtari Enologji 6.52 44 195
Universiteti Bujqësor Tiranës Mbarështim Pyjesh 6.43 42 267
Universiteti Bujqësor Tiranës Përpunim Druri 6.44 51 175
Universiteti "Ismail Qemali" Vlorë Inxhinieri Mekanike 6.053666667 176
Universiteti "Ismail Qemali" Vlorë Inxhinieri Navale 5.643333333 164
Universiteti "Ismail Qemali" Vlorë Inxhinieri Elektrike 6.172 177
Universiteti "Ismail Qemali" Vlorë Navigacion 5.704 137
Universiteti "Ismail Qemali" Vlorë Biologji 5.714 264
Universiteti "Ismail Qemali" Vlorë Kimi 5.8425 42
Universiteti "Ismail Qemali" Vlorë Fizike 5.686 24
Universiteti "Ismail Qemali" Vlorë Matematike 5.751666667 60
Universiteti "Ismail Qemali" Vlorë Informatike 5.757375 302
Universiteti "Ismail Qemali" Vlorë Teknologji Informacioni 6.029333333 233
Universiteti "Ismail Qemali" Vlorë Shkenca Kompjuterike 6.046944444 190
Universiteti "Ismail Qemali" Vlorë Infermieri e pergjithshme 6.597083333 588
Universiteti "Ismail Qemali" Vlorë Infermieri Mami 6.186083333 366
Universiteti "Ismail Qemali" Vlorë Gjuhe Shqipe dhe Letersi 5.50225 472
Universiteti "Ismail Qemali" Vlorë Drejtesi 5.989 654
Universiteti "Ismail Qemali" Vlorë Gjuhe angleze 5.5885 390
Universiteti "Ismail Qemali" Vlorë Gjuhe italiane 5.784 151
Universiteti "Ismail Qemali" Vlorë Mesuesi per Arsimin Fillor 5.770333333 586
Universiteti "Ismail Qemali" Vlorë Mesuesi per arsimin Parashkollor 4.889 447
Universiteti "Ismail Qemali" Vlorë Pedagogji e specializuar 6.665 247
Universiteti "Ismail Qemali" Vlorë Histori-Gjeografi 6.189333333 320
Universiteti "Ismail Qemali" Vlorë Finance 5.72175 357
Universiteti "Ismail Qemali" Vlorë Kontabilitet 5.717288889 176
Universiteti "Ismail Qemali" Vlorë Administrim biznesi 5.736 594
Universiteti "Ismail Qemali" Vlorë Marketing 5.847416667 472
Universiteti "Ismail Qemali" Vlorë Ekonomiks 5.62 307
Universiteti "Ismail Qemali" Vlorë Menaxhim turizmi 5.684166667 564
Universiteti "Aleksandër Xhuvani", Elbasan Gjuhë shqipe dhe Letërsi 5.652333333 580
Universiteti "Aleksandër Xhuvani", Elbasan Histori - Gjeografi 5.549166667 491
Universiteti "Aleksandër Xhuvani", Elbasan Gjeografi dhe Gjuhë Italiane 5.121666667 141
Universiteti "Aleksandër Xhuvani", Elbasan Gjuhe shqipe dhe frenge 4.945944444 32
Universiteti "Aleksandër Xhuvani", Elbasan Histori dhe gjuhe germane 4.84665 52
Universiteti "Aleksandër Xhuvani", Elbasan Gjuhe shqipe dhe rome 5.396666667 8
Universiteti "Aleksandër Xhuvani", Elbasan Gjuhë Angleze 5.133333333 458
Universiteti "Aleksandër Xhuvani&ququot;, Elbasan Gjuhë Frënge 4.783833333 38
Universiteti "Aleksandër Xhuvani", Elbasan Gjuhë Italiane 4.716666667 190
Universiteti "Aleksandër Xhuvani", Elbasan Gazetari 5.570751111 478
Universiteti "Aleksandër Xhuvani", Elbasan Gazetari dhe Gjuhë Angleze 5.6975 214
Universiteti "Aleksandër Xhuvani", Elbasan Biologji - Kimi 5.4975 227
Universiteti "Aleksandër Xhuvani", Elbasan Matematikë - Fizikë 5.542083333 84
Universiteti "Aleksandër Xhuvani", Elbasan Teknologjitë e Informacionit 5.76 417
Universiteti "Aleksandër Xhuvani", Elbasan Teknologji Laboratori(2 vjeçar) 5.865 209
Universiteti "Aleksandër Xhuvani", Elbasan Fizikë Kompjuterike 5.67 64
Universiteti "Aleksandër Xhuvani", Elbasan Matematikë Informatike 5.488333333 86
Universiteti "Aleksandër Xhuvani", Elbasan Infermieri e Përgjithshme 6.201666667 801
Universiteti "Aleksandër Xhuvani", Elbasan Infermieri - Mami 5.671666667 496
Universiteti "Aleksandër Xhuvani", Elbasan Fizioterapi 5.4625 697
Universiteti "Aleksandër Xhuvani", Elbasan Logopedi 5.492776667 331
Universiteti "Aleksandër Xhuvani", Elbasan Imazheri 5.446 564
Universiteti "Aleksandër Xhuvani", Elbasan Teknik Laboratori 4.28 433
Universiteti "Aleksandër Xhuvani", Elbasan Mësuesi për Arsimin Fillor 5.817222222 892
Universiteti "Aleksandër Xhuvani", Elbasan Mësuesi për Arsimin Parashkollor 5.893527778 586
Universiteti "Aleksandër Xhuvani", Elbasan Edukim Qytetar 5.333333333 571
Universiteti "Aleksandër Xhuvani", Elbasan Punonjës Social 5.6 816
Universiteti "Aleksandër Xhuvani", Elbasan Filozofi - Sociologji 4.77 163
Universiteti "Aleksandër Xhuvani", Elbasan Psikologji 5.203333333 720
Universiteti "Aleksandër Xhuvani", Elbasan Administrim - Biznes 4.726666667 598
Universiteti "Aleksandër Xhuvani", Elbasan Financë - Kontabilitet 5.595 320
Universiteti "Aleksandër Xhuvani", Elbasan Ekonomia dhe e Drejta 4.941666667 391
Universiteti "Aleksandër Xhuvani", Elbasan Informatikë Ekonomike 5.18625 338
Universiteti "Aleksandër Xhuvani", Elbasan Ekonomi Turizmi 4.800125 448
Universiteti "Aleksandër Xhuvani", Elbasan Administrim Biznesi dhe Inxhinieri 4.90625 204
Universiteti "Aleksandër Xhuvani", Elbasan Shkenca Juridike në Biznes 5.233333333 328
Universiteti "Aleksandër Xhuvani", Elbasan Shkenca Juridike në Sektorin Publik 6.17 283
Universiteti "Fan S. Noli", Korcë Filozofi-Sociologji 6.12 265
Universiteti "Aleksander Moisiu" Durrës Psikologji Socilogji 7.615 292
Universiteti "Aleksander Moisiu" Durrës Ekspert ne Proceset e Formimit 7.467333333 55
Universiteti Bujqësor Tiranës Agromjedis dhe Ekologji 7.0775 68 309
Universiteti Bujqësor Tiranës Agromekanizim 6.08 76 441
Universiteti Politeknik i Tiranës Inxhinieri Mekatronike 8.0761 68 569
Universiteti "Aleksandër Xhuvani", Elbasan Gjuhë gjermane 4.7725 72
Universiteti Politeknik i Tiranës Inxhinieri Ekonomike 7.007 85 803
  • Shpërndaj njoftimin: