UNIVERSITETI DEGA PIKET_FITUES_FUNDIT MES_3VITE MES_MATUR MES_VKM POZIC
Universiteti i Tiranës Gjuhë-Letërsi 742 9.93 9.82 9.87 150
Universiteti i Tiranës Histori 713.15 8.95 6.84 7.9 150
Universiteti i Tiranës Gjeografi 702.9 8.49 7.4 7.94 150
Universiteti i Tiranës Gazetari 768.5 8.74 8.72 8.73 100
Universiteti i Tiranës Arkeologji 711.1 8.36 7.69 8.02 80
Universiteti i Tiranës Biologji 948.27 9.67 8.63 9.15 100
Universiteti i Tiranës Bioteknologji 973.25 9.99 9.04 9.51 90
Universiteti i Tiranës Kimi 923.83 9.6 9.01 9.3 88
Universiteti i Tiranës Kimi Industriale dhe Mjedisore 885.5 9.33 7.9 8.61 101
Universiteti i Tiranës Kimi dhe Teknologji Ushqimore 916.17 9.65 8.59 9.12 100
Universiteti i Tiranës Matematikë 971.83 9.92 9.1 9.51 90
Universiteti i Tiranës Fizikë 918.5 9.55 8.34 8.94 100
Universiteti i Tiranës Informatikë 951.5 9.79 8.82 9.3 301
Universiteti i Tiranës Teknologji Informacioni dhe Komunikimi 957.17 9.76 9.02 9.39 201
Universiteti i Tiranës Inxhinieri Matematike dhe Informatike 968 9.71 9.53 9.62 91
Universiteti i Tiranës GjuhëAngleze 942.92 9.63 8.53 9.08 200
Universiteti i Tiranës Gjuhë Frënge 865 8.44 8.47 8.45 120
Universiteti i Tiranës Gjuhë Italiane 880.21 9.16 7.03 8.1 120
Universiteti i Tiranës Gjuhë Greke 767.06 8.46 7.81 8.13 65
Universiteti i Tiranës Gjuhë Turke 814.13 8.69 5.89 7.29 65
Universiteti i Tiranës Gjuhë Ruse 714.08 6.81 7.57 7.19 65
Universiteti i Tiranës Gjuhë Spanjolle me profil Gjuhe- letersi dhe qyteterim Hispanik 827.83 8.14 7.63 7.89 75
Universiteti i Tiranës Psikologji 913.83 9.01 8.6 8.8 110
Universiteti i Tiranës Punë Sociale 907.58 9.18 7.39 8.29 110
Universiteti i Tiranës Filozofi 854.83 8.63 6.79 7.71 90
Universiteti i Tiranës Sociologji 895.67 9.24 7.97 8.61 90
Universiteti i Tiranës Shkenca Politike 927.33 9.3 8.25 8.77 110
Universiteti i Tiranës Administrim dhe Politika Sociale 909.48 9.08 8.23 8.66 110
Universiteti i Tiranës Administrim -Biznes 940.75 9.83 8.2 9.02 440
Universiteti i Tiranës Ekonomiks 977.3 9.85 9.53 9.69 78
Universiteti i Tiranës Financë 963.6 9.87 9.06 9.47 440
Universiteti i Tiranës Informatikë Ekonomike 974.42 9.88 9.4 9.64 220
Universiteti i Tiranës Drejtësi 874.02 9.84 9.38 9.61 660
Universiteti i Mjekësisë Tiranë Mjekësi e Përgjithshme 136444 9.96 9.39 9.67 226
Universiteti i Mjekësisë Tiranë Farmaci 136990 9.99 9.41 9.7 86
Universiteti i Mjekësisë Tiranë Stomatologji 137361 10 9.49 9.74 75
Universiteti i Mjekësisë Tiranë Infermieri e Përgjithshme 128072 9.96 7.62 8.79 250
Universiteti i Mjekësisë Tiranë Mami 129248 9.35 8.87 9.11 40
Universiteti i Mjekësisë Tiranë Teknik i Lartë Laborator 136717 10 9.33 9.67 40
Universiteti i Mjekësisë Tiranë Fizioterapi 135863 9.95 9.32 9.64 40
Universiteti i Mjekësisë Tiranë Logopedi 136654 9.89 9.5 9.69 20
Universiteti i Mjekësisë Tiranë Imazheri 136262 9.9 9.43 9.66 40
Universiteti "Luigj Gurakuqi", Shkodër Gjuhë -Letërsi 9.779 9.42 7.62 8.52 120
Universiteti "Luigj Gurakuqi", Shkodër Gazetari dhe Komunikim 10.05116667 8.21 5.9 7.06 80
Universiteti "Luigj Gurakuqi", Shkodër Histori 8.969 7.95 6.18 7.07 120
Universiteti "Luigj Gurakuqi", Shkodër Gjeografi 9.25 6.69 7.1 6.9 120
Universiteti "Luigj Gurakuqi", Shkodër Matematikë 12.12633333 9.44 7.61 8.53 58
Universiteti "Luigj Gurakuqi", Shkodër Fizikë 9.338 7.74 5.66 6.7 54
Universiteti "Luigj Gurakuqi", Shkodër Informatikë 11.19402667 8.1 6.83 7.46 89
Universiteti "Luigj Gurakuqi", Shkodër Biologji -Kimi 11.697 8.76 7.77 8.26 80
Universiteti "Luigj Gurakuqi", Shkodër Infermieri e Përgjithshme 12.0015 8.64 8.13 8.39 89
Universiteti "Luigj Gurakuqi", Shkodër Infermieri (Mami) 10.906 7.93 8.33 8.13 79
Universiteti "Luigj Gurakuqi", Shkodër Infermieri (Fizioterapi) 12.5335 9.53 7.92 8.73 30
Universiteti "Luigj Gurakuqi", Shkodër Psikologji 9.69675 9.24 8.65 8.94 60
Universiteti "Luigj Gurakuqi", Shkodër Punë Sociale 9.73875 6.61 8.08 7.35 60
Universiteti "Luigj Gurakuqi", Shkodër Mësuesi për Arsimin Fillor 11.77318333 8.56 7.16 7.86 75
Universiteti "Luigj Gurakuqi", Shkodër Mësuesi për Arsimin Parashkollor 11.12819167 8.15 6.83 7.49 65
Universiteti "Luigj Gurakuqi", Shkodër Edukim Fizik dhe Sporte 71.43875 6.01 6.65 6.33 65
Universiteti "Luigj Gurakuqi", Shkodër Pedagogji muzikore 55.98 5.82 6.62 6.22 27
Universiteti "Luigj Gurakuqi", Shkodër Pikturë e grafikë 73.08 8.79 7.45 8.12 27
Universiteti "Luigj Gurakuqi", Shkodër Administrim - Biznes 11.81436667 9.31 7.33 8.32 120
Universiteti "Luigj Gurakuqi", Shkodër Financë - Kontabilitet 12.05166667 9.15 8.11 8.63 120
Universiteti "Luigj Gurakuqi", Shkodër Turizem 11.536 8.63 7.73 8.18 90
Universiteti "Luigj Gurakuqi", Shkodër Gjuhë Angleze 12.38533333 9.43 7.29 8.36 60
Universiteti "Luigj Gurakuqi", Shkodër Gjuhë Italiane 10.66916667 7.79 7.3 7.55 60
Universiteti "Luigj Gurakuqi", Shkodër Gjuhë Gjermane 7.676625 7.34 6.38 6.86 60
Universiteti "Luigj Gurakuqi", Shkodër Drejtësi 10.2844 7.73 7.91 7.82 300
Universiteti "Eqrem Cabej" Gjirokastër Biologji -Kimi 6.3 6.79 5.81 6.3 55
Universiteti "Eqrem Cabej" Gjirokastër Teknologji Informacioni 6.72 6.98 6.93 6.96 55
Universiteti "Eqrem Cabej" Gjirokastër Infermieri e pergjithshme 7.18 7.96 5.9 6.93 75
Universiteti "Eqrem Cabej" Gjirokastër Infermieri Mami 7.01 7.74 6.51 7.12 47
Universiteti "Eqrem Cabej" Gjirokastër Histori - Gjeografi 5.95 6.24 7 6.62 65
Universiteti "Eqrem Cabej" Gjirokastër Gjuhë -Letërsi Shqipe 6.23 6.64 5.7 6.17 65
Universiteti "Eqrem Cabej" Gjirokastër Gjuhë Letërsi Angleze 6.58 6.42 6.62 6.52 45
Universiteti "Eqrem Cabej" Gjirokastër Mësuesi për Arsimin Fiillor 7.01 8.14 5.85 7 50
Universiteti "Eqrem Cabej" Gjirokastër Mësuesi për Arsimin Parashkollor 6.25 7.91 6.92 7.41 50
Universiteti "Eqrem Cabej" Gjirokastër Kontabilitet - Financë 6.7 7.57 6.27 6.92 77
Universiteti "Eqrem Cabej" Gjirokastër Administrim –Publik 6.54 6.16 7.89 7.03 76
Universiteti "Eqrem Cabej" Gjirokastër Ekonomi Turizem 6.79 7.11 7.55 7.33 50
Universiteti "Fan S. Noli", Korcë Administrim dhe Politika Sociale 8.26 8.15 8.29 8.22 60
Universiteti "Fan S. Noli", Korcë Matematikë- Fizikë 8.43 8.9 8.17 8.54 32
Universiteti "Fan S. Noli", Korcë Matematikë Informatikë 8.7 9.04 8.44 8.74 32
Universiteti "Fan S. Noli", Korcë Teknologji Informacioni 8.44 8.74 7.88 8.31 57
Universiteti "Fan S. Noli", Korcë Biologji-Kimi 8.45 8.72 8.16 8.44 49
Universiteti "Fan S. Noli", Korcë Mami 8.03 7.99 7.47 7.73 41
Universiteti "Fan S. Noli", Korcë Financë- Kontabilitet 8.08 8.86 7.02 7.94 110
Universiteti "Fan S. Noli", Korcë Menaxhim 7.84 8.28 7.45 7.86 90
Universiteti "Fan S. Noli", Korcë Administrim Biznesi ne Marketing 7.78 8.07 7.63 7.85 80
Universiteti "Fan S. Noli", Korcë Administrim Biznesi ne Turizëm 7.42 7.73 7.36 7.55 80
Universiteti "Fan S. Noli", Korcë Gjuhë-Letërsi 8.16 8.49 6.94 7.71 50
Universiteti "Fan S. Noli", Korcë Histori - Gjeografi 8.18 8.33 7.83 8.08 57
Universiteti "Fan S. Noli", Korcë Arsimi fillor Klasa I- VI 7.69 7.45 8.09 7.77 56
Universiteti "Fan S. Noli", Korcë Arsim parashkollor 7.65 7.74 8.16 7.95 30
Universiteti "Fan S. Noli", Korcë Gjuhë Angleze 8.47 8.71 8.18 8.44 56
Universiteti "Fan S. Noli", Korcë Agroushqim 6.7 6.36 6.75 6.56 45
Universiteti "Fan S. Noli", Korcë Mjekësi e Bimëve dhe Hortikulturë 5.73 5.64 6.46 6.05 40
Universiteti "Fan S. Noli", Korcë Agrobiznes 6.31 6.85 5.42 6.14 50
Universiteti "Aleksander Moisiu" Durrës Shkenca Kompjuterike 834.85 8.05 6.64 7.34 60
Universiteti "Aleksander Moisiu" Durrës Sistemet e Informacionit 697.86 6.94 7.8 7.37 60
Universiteti "Aleksander Moisiu" Durrës Teknologji Informacioni 833.8 7.46 6 6.73 60
Universiteti "Aleksander Moisiu" Durrës Matematikë -Informatikë 8.252916667 8.17 6.62 7.4 60
Universiteti "Aleksander Moisiu" Durrës Informatikë -Anglisht 844.7222222 9.01 7.29 8.15 30
Universiteti "Aleksander Moisiu" Durrës Multimedia dhe Televizioni Dixhital 829 7.33 6.76 7.05 20
Universiteti "Aleksander Moisiu" Durrës Administrim Biznesi 8.647916667 9.32 7.39 8.36 60
Universiteti "Aleksander Moisiu" Durrës Menaxhim - Marketing 8.473333333 8.89 7.97 8.43 60
Universiteti "Aleksander Moisiu" Durrës Shkenca Ekonomike 8.234166667 9.03 6.43 7.73 60
Universiteti "Aleksander Moisiu" Durrës Financë -Kontabilitet 8.834441667 9.01 8.15 8.58 60
Universiteti "Aleksander Moisiu" Durrës Bankë Financë 8.793333333 8.97 8.46 8.72 60
Universiteti "Aleksander Moisiu" Durrës Menaxhim Hotel Restorant 7.79 8.12 7.64 7.88 60
Universiteti "Aleksander Moisiu" Durrës Menaxhim Turizëm Kulturor 7.425 8.2 6.94 7.57 60
Universiteti "Aleksander Moisiu" Durrës Gjuhë Angleze 8.517666667 8.64 8.31 8.48 70
Universiteti "Aleksander Moisiu" Durrës Mësuesi për Arsimin Fillor 8.243333333 8.66 7.07 7.86 60
Universiteti "Aleksander Moisiu" Durrës Mësuesi për Arsimin Parashkollor 7.835888889 9.08 7.82 8.45 45
Universiteti "Aleksander Moisiu" Durrës Gjuhë Letërsi -Anglisht 8.08 8.1 7.04 7.57 75
Universiteti "Aleksander Moisiu" Durrës Gjermanisht-Anglisht 7.913125 7.44 8.09 7.76 45
Universiteti "Aleksander Moisiu" Durrës Infermieri e Pergjithshme 8.6425 9.08 7.84 8.46 91
Universiteti "Aleksander Moisiu" Durrës Mami 8.2586625 8.53 8.02 8.27 51
Universiteti "Aleksander Moisiu" Durrës Fizioterapi 8.686111111 9.07 7.5 8.28 51
Universiteti "Aleksander Moisiu" Durrës Navigacion dhe Menaxhim Detar 6.738333333 7.28 6.55 6.91 42
Universiteti "Aleksander Moisiu" Durrës Specialist Elektrik (2- vjeçar) 6.78 6.62 7.3 6.96 44
Universiteti "Aleksander Moisiu" Durrës Hidroteknikë Ujësjellës Kanalizime (2- vjeçar) 7.01 6.11 6.2 6.16 44
Universiteti "Aleksander Moisiu" Durrës Asistencë Stomatologji(2- vjeçar) 7.4675 8.54 6.88 7.71 44
Universiteti "Aleksander Moisiu" Durrës Menaxhim Ndërtimi (2- vjeçar) 7.195 6.74 6.05 6.39 44
Universiteti "Aleksander Moisiu" Durrës Menaxhim Transporti (2- vjeçar) 6.748333333 7 6.85 6.93 44
Universiteti "Aleksander Moisiu" Durrës Asistencë Ligjore (2- vjeçar) 7.4 8.42 6.38 7.4 34
Universiteti "Aleksander Moisiu" Durrës Asistencë Administrative (2- vjeçar) 7.03 7.6 6.47 7.03 34
Universiteti "Aleksander Moisiu" Durrës Teknologji Automobilash (2- vjeçar) 6.813333333 7.33 7.78 7.56 44
Universiteti "Aleksander Moisiu" Durrës Specialist Rrjetesh Kompjuterike (2-vjeçar) 7.16 6.56 7.77 7.16 34
Universiteti "Aleksander Moisiu" Durrës Informatikë Praktike (2- vjeçar) 7.04 6.63 7.45 7.04 34
Universiteti "Aleksander Moisiu" Durrës Drejtësi 8.9105 8.98 7.57 8.27 120
Universiteti "Aleksander Moisiu" Durrës Shkenca Politike 7.4968 8.44 7.84 8.14 70
Universiteti "Aleksander Moisiu" Durrës Administrim Publik 6.67 8.15 5.43 6.79 70
Universiteti "Aleksander Moisiu" Durrës Politikë Ekonomike 6.214 7.99 7.22 7.6 70
Universiteti "Aleksander Moisiu" Durrës Marrëdhënie me Publikun 7.638 8.42 7.32 7.87 70
Universiteti "Aleksander Moisiu" Durrës Histori 7.228 8.25 6.64 7.45 70
Universiteti Politeknik i Tiranës Inxhinieri Informatike 13.6827 9.9 9.5 9.7 95
Universiteti Politeknik i Tiranës Inxhinieri Elektronike 13.6582 9.91 9.58 9.74 90
Universiteti Politeknik i Tiranës Inxhinieri Telekomunikacioni 13.6573 9.94 9.47 9.71 90
Universiteti Politeknik i Tiranës Inxhinieri Elektrike (Automatizim i Industrisë) 12.7754 9.81 8.09 8.95 70
Universiteti Politeknik i Tiranës Inxhinieri Elektrike (Energjitike) 13.2816 9.88 8.95 9.42 70
Universiteti Politeknik i Tiranës Inxhinieri Mekanike 12.4789 9.22 8.77 8.99 145
Universiteti Politeknik i Tiranës Inxhinieri Tekstile dhe Modë 12.7085 9.65 8.42 9.03 70
Universiteti Politeknik i Tiranës Inxhinieri Materiale 11.2165 9 7.21 8.1 55
Universiteti Politeknik i Tiranës Inxhinieri Ndërtimi 13.5585 9.9 9.29 9.59 100
Universiteti Politeknik i Tiranës Inxhinieri Hidroteknike 13.0996 9.78 8.85 9.31 50
Universiteti Politeknik i Tiranës Inxhinieri Mjedisi 13.372 9.89 9.03 9.46 50
Universiteti Politeknik i Tiranës Inxhinieri Gjeodezi 12.8604 9.95 7.82 8.88 50
Universiteti Politeknik i Tiranës Arkitekturë (Arkitekt) 13.4923 9.81 9.43 9.62 121
Universiteti Politeknik i Tiranës Arkitekturë (Urbanist) 13.3401 9.74 9.1 9.42 63
Universiteti Politeknik i Tiranës Shkencat e Tokës 10.574 7.47 8.34 7.91 70
Universiteti Politeknik i Tiranës Inxhinieri Gjeoinformatike 12.032 9.07 8.5 8.78 70
Universiteti Politeknik i Tiranës Inxhinieri Gjeoburimesh 11.88 9.28 7.69 8.48 90
Universiteti Politeknik i Tiranës #NAME? 11.998 9.22 7.59 8.41 50
Universiteti Politeknik i Tiranës Inxhinieri Fizike 13.298 9.94 8.77 9.36 52
Universiteti Politeknik i Tiranës Inxhinieri Matematike 13.542 9.97 9.12 9.55 52
Universiteti i Sporteve të Tiranës Shkencat e Lëvizjes 57 8.3 7.53 7.92 150
Universiteti i Sporteve të Tiranës Fushat e Veprimtarisë Fizike, të Shëndetit dhe të Rekreacionit 51 6.23 5.99 6.11 150
Universiteti i Arteve Muzikologji 81.388 7.04 6.24 6.64 1
Universiteti i Arteve Kompozim 78.26 8.33 7.27 7.8 4
Universiteti i Arteve Dirizhim 109.882 7.69 7.74 7.71 1
Universiteti i Arteve Piano 94.374 7.18 5.77 6.47 8
Universiteti i Arteve Violinë 106.412 6.17 6.56 6.36 7
Universiteti i Arteve Violonçel 101.672 7.94 6.38 7.16 3
Universiteti i Arteve Kitarë 101.126 7.01 7.04 7.03 3
Universiteti i Arteve Kontrabas 94.138 6.36 7.43 6.89 4
Universiteti i Arteve Flaut 111.532 8.68 7.24 7.96 2
Universiteti i Arteve Oboe 100.454 7.47 6.28 6.87 1
Universiteti i Arteve Fagot 108.464 6.13 6.71 6.42 1
Universiteti i Arteve Trombë 111.446 6.68 6.27 6.48 2
Universiteti i Arteve Trombonë 114.022 7.04 6.48 6.76 1
Universiteti i Arteve Bastub 112.378 6.73 7.16 6.94 1
Universiteti i Arteve Kanto 100.764 6.82 6.72 6.77 10
Universiteti i Arteve Pedagogji Muzikore 84.352 9.19 6.93 8.06 15
Universiteti i Arteve Fizarmonikë Klasike 103.952 7.15 6.67 6.91 1
Universiteti i Arteve Pikturë 92.52 7.99 7.96 7.98 68
Universiteti i Arteve Skulpturë 88.33 6.52 6.02 6.27 12
Universiteti i Arteve Regji Filmi dhe TV 74.86 8.43 8.17 8.3 4
Universiteti i Arteve Regji 83.148 8.13 5.75 6.94 10
Universiteti i Arteve Aktrim 107.51 6.14 6.95 6.55 10
Universiteti i Arteve Koreografi 90.914 6.55 5.8 6.17 14
Universiteti i Arteve Skenografi -Kostumografi 86.348 6.15 6.73 6.44 14
Universiteti Bujqësor Tiranës Mjekësi Veterinare 8.85 9.23 8.47 8.85 100
Universiteti Bujqësor Tiranës Menaxhim Veterinar 6.96 7.26 6.66 6.96 60
Universiteti Bujqësor Tiranës Menaxhim Agrobiznesi 7.8565 8.24 8.29 8.27 120
Universiteti Bujqësor Tiranës Ekonomi dhe Politikë Agrare 7.8375 8.2 8.31 8.25 90
Universiteti Bujqësor Tiranës Financë Kontabilitet 8.7685 9.69 8.78 9.23 120
Universiteti Bujqësor Tiranës Ekonomiks i Aplikuar 8.41 8.74 8.07 8.41 70
Universiteti Bujqësor Tiranës Informatikë Biznesi 8.607 9.8 8.33 9.06 70
Universiteti Bujqësor Tiranës Menaxhim Turizmi rural 7.7995 8.76 7.66 8.21 70
Universiteti Bujqësor Tiranës Mbrojtje Bimësh 6.973 8.33 6.35 7.34 90
Universiteti Bujqësor Tiranës Hortikulturë 6.612 7.25 6.68 6.96 90
Universiteti Bujqësor Tiranës Prodhim Bimor 6.46 7.85 5.75 6.8 90
Universiteti Bujqësor Tiranës Zootkn dhe Biznes Blegtoral 6.479 7.51 6.13 6.82 90
Universiteti Bujqësor Tiranës Akuakulturë dhe Menaxhim Peshkimi 6.3555 7.1 6.29 6.69 90
Universiteti Bujqësor Tiranës Teknologji Agroushqimore 8.19 9.13 7.25 8.19 95
Universiteti Bujqësor Tiranës Vreshtari Enologji 6.98 6.91 7.04 6.98 59
Universiteti Bujqësor Tiranës Mbarështim Pyjesh 7.17 7.53 6.8 7.17 60
Universiteti Bujqësor Tiranës Përpunim Druri 6.96 7.62 6.31 6.96 60
Universiteti "Ismail Qemali" Vlorë Inxhinieri Mekanike 6.9091 6.94 7.41 7.18 65
Universiteti "Ismail Qemali" Vlorë Inxhinieri Navale 6.775856667 7.13 6.23 6.68 50
Universiteti "Ismail Qemali" Vlorë Inxhinieri Elektrike 7.44175 7.61 7.14 7.38 50
Universiteti "Ismail Qemali" Vlorë Navigacion 6.744125 7.21 6.84 7.03 50
Universiteti "Ismail Qemali" Vlorë Biologji 8.591 9.06 7.99 8.53 65
Universiteti "Ismail Qemali" Vlorë Kimi 8.03025 8.53 7.34 7.93 30
Universiteti "Ismail Qemali" Vlorë Fizike 7.737916667 8.48 7.51 8 30
Universiteti "Ismail Qemali" Vlorë Matematike 8.015333333 8.09 8.48 8.28 40
Universiteti "Ismail Qemali" Vlorë Informatike 7.8082125 7.95 6.95 7.45 60
Universiteti "Ismail Qemali" Vlorë Teknologji Informacioni 8.011 8.74 7.88 8.31 45
Universiteti "Ismail Qemali" Vlorë Shkenca Kompjuterike 8.198216667 8.62 7.72 8.17 45
Universiteti "Ismail Qemali" Vlorë Infermieri e pergjithshme 8.1583 9.16 6.46 7.81 160
Universiteti "Ismail Qemali" Vlorë Infermieri Mami 8.190666667 8.81 7.27 8.04 60
Universiteti "Ismail Qemali" Vlorë Gjuhe Shqipe dhe Letersi 7.899675 8.42 7.33 7.88 70
Universiteti "Ismail Qemali" Vlorë Drejtesi 8.324333333 8.88 7.36 8.12 125
Universiteti "Ismail Qemali" Vlorë Gjuhe angleze 8.133 8.18 7.28 7.73 73
Universiteti "Ismail Qemali" Vlorë Gjuhe italiane 7.829 8.66 7.11 7.89 23
Universiteti "Ismail Qemali" Vlorë Mesuesi per Arsimin Fillor 7.665083333 8.22 7.27 7.75 63
Universiteti "Ismail Qemali" Vlorë Mesuesi per arsimin Parashkollor 7.279708333 8.11 7.02 7.57 56
Universiteti "Ismail Qemali" Vlorë Pedagogji e specializuar 8.5615 8.95 7.23 8.09 26
Universiteti "Ismail Qemali" Vlorë Histori-Gjeografi 7.835666667 7.75 8.09 7.92 66
Universiteti "Ismail Qemali" Vlorë Finance 7.773166667 8.29 8.56 8.42 190
Universiteti "Ismail Qemali" Vlorë Kontabilitet 8.307088889 8.59 8.14 8.36 70
Universiteti "Ismail Qemali" Vlorë Administrim biznesi 7.93 8.14 7.45 7.8 140
Universiteti "Ismail Qemali" Vlorë Marketing 8.329333333 8.86 7.47 8.16 70
Universiteti "Ismail Qemali" Vlorë Ekonomiks 8.02175 8.35 7.94 8.15 115
Universiteti "Ismail Qemali" Vlorë Menaxhim turizmi 8.078666667 8.88 7.36 8.12 90
Universiteti "Aleksandër Xhuvani", Elbasan Gjuhë shqipe dhe Letërsi 7.854 7.78 7.55 7.66 99
Universiteti "Aleksandër Xhuvani", Elbasan Histori - Gjeografi 7.030833333 7.69 7.48 7.58 84
Universiteti "Aleksandër Xhuvani", Elbasan Gjeografi dhe Gjuhë Italiane 6.055833333 6.35 5.64 6 50
Universiteti "Aleksandër Xhuvani", Elbasan Histori dhe gjuhe germane 4.989166667 5.63 6.4 6.01 30
Universiteti "Aleksandër Xhuvani", Elbasan Gjuhë Angleze 8.239166667 8.61 7.49 8.05 102
Universiteti "Aleksandër Xhuvani", Elbasan Gjuhë Frënge 4.899166667 5.89 6.97 6.43 30
Universiteti "Aleksandër Xhuvani", Elbasan Gjuhë Italiane 6.149166667 7.17 6.15 6.66 55
Universiteti "Aleksandër Xhuvani", Elbasan Gazetari 7.925666667 8 7.49 7.74 60
Universiteti "Aleksandër Xhuvani", Elbasan Gazetari dhe Gjuhë Angleze 7.963333333 7.7 7.72 7.71 60
Universiteti "Aleksandër Xhuvani", Elbasan Biologji - Kimi 7.456666667 7.79 6.91 7.35 89
Universiteti "Aleksandër Xhuvani", Elbasan Matematikë - Fizikë 7.2175 7.51 7.93 7.72 88
Universiteti "Aleksandër Xhuvani", Elbasan Teknologjitë e Informacionit 7.647 7.87 7.63 7.75 119
Universiteti "Aleksandër Xhuvani", Elbasan Teknologji Laboratori(2 vjeçar) 6.928333333 7.37 7.4 7.39 40
Universiteti "Aleksandër Xhuvani", Elbasan Fizikë Kompjuterike 6.301366667 6.76 6.02 6.39 40
Universiteti "Aleksandër Xhuvani", Elbasan Matematikë Informatike 7.144166667 7.6 7.25 7.42 59
Universiteti "Aleksandër Xhuvani", Elbasan Infermieri e Përgjithshme 8.05 8.35 7.45 7.9 194
Universiteti "Aleksandër Xhuvani", Elbasan Infermieri - Mami 7.517916667 7.71 8.18 7.95 127
Universiteti "Aleksandër Xhuvani", Elbasan Fizioterapi 8.16 8.75 7.53 8.14 109
Universiteti "Aleksandër Xhuvani", Elbasan Logopedi 7.918333333 8.59 7.59 8.09 77
Universiteti "Aleksandër Xhuvani", Elbasan Imazheri 8.155 8.43 8.02 8.23 99
Universiteti "Aleksandër Xhuvani", Elbasan Teknik Laboratori 8.028333333 8.72 7.58 8.15 97
Universiteti "Aleksandër Xhuvani", Elbasan Mësuesi për Arsimin Fillor 7.606666667 8.18 7.09 7.64 116
Universiteti "Aleksandër Xhuvani", Elbasan Mësuesi për Arsimin Parashkollor 7.331041667 7.26 7.23 7.24 97
Universiteti "Aleksandër Xhuvani", Elbasan Edukim Qytetar 6.9422 7.24 6.23 6.73 80
Universiteti "Aleksandër Xhuvani", Elbasan Punonjës Social 7.663666667 8.52 7.91 8.22 79
Universiteti "Aleksandër Xhuvani", Elbasan Filozofi - Sociologji 5.646 8.03 5.85 6.94 58
Universiteti "Aleksandër Xhuvani", Elbasan Psikologji 7.742666667 9.13 6.78 7.95 77
Universiteti "Aleksandër Xhuvani", Elbasan Edukim Fizik dhe Sporte 51.77857143 5.96 6.18 6.07 68
Universiteti "Aleksandër Xhuvani", Elbasan Administrim - Biznes 7.721666667 8.17 8.37 8.27 145
Universiteti "Aleksandër Xhuvani", Elbasan Financë - Kontabilitet 8.35 8.76 6.65 7.7 116
Universiteti "Aleksandër Xhuvani", Elbasan Ekonomia dhe e Drejta 7.473333333 7.59 6.89 7.24 119
Universiteti "Aleksandër Xhuvani", Elbasan Informatikë Ekonomike 7.341666667 7.69 7.55 7.62 119
Universiteti "Aleksandër Xhuvani", Elbasan Ekonomi Turizmi 7.491666667 7.8 7.29 7.54 79
Universiteti "Aleksandër Xhuvani", Elbasan Administrim Biznesi dhe Inxhinieri 7.635 8.22 6.12 7.17 79
Universiteti "Aleksandër Xhuvani", Elbasan Shkenca Juridike në Biznes 7.643333333 7.13 7.21 7.17 79
Universiteti "Aleksandër Xhuvani", Elbasan Shkenca Juridike në Sektorin Publik 7.955 8.14 6.8 7.47 79
Universiteti "Fan S. Noli", Korcë Filozofi-Sociologji 8.08 8.35 7.21 7.78 50
Universiteti "Aleksander Moisiu" Durrës Psikologji Socilogji 8.6365 8.61 7.21 7.91 50
Universiteti "Aleksander Moisiu" Durrës Ekspert ne Proceset e Formimit 7.201666667 6.92 6.78 6.85 55
Universiteti Bujqësor Tiranës Agromjedis dhe Ekologji 7.3435 7.89 7.57 7.73 100
Universiteti Bujqësor Tiranës Agromekanizim 6.8875 6.68 7.82 7.25 90
Universiteti Politeknik i Tiranës Inxhinieri Mekatronike 13.4001 9.74 9.49 9.61 70
Universiteti "Aleksandër Xhuvani", Elbasan Gjuhë gjermane 5.55275 7.05 5.52 6.29 30
Universiteti Politeknik i Tiranës Inxhinieri Ekonomike 13.3513 9.93 8.78 9.36 85
  • Shpërndaj njoftimin: