Këndi i Maturantëve
Këndi i maturantit do të jetë aktiv gjatë fazës së regjistrimit.