Këndi Maturantit - Vëmendje!

Me ngjyrë jeshile. Duhet të regjistrohesh brenda fazës 48 orëshe, në të kundërt vendi juaj fitues i kalon maturantit tjetër në listën pritëse.

Kontrolloni për saktësinë e programit ku jeni regjistruar në deklaratën që ju firmosni në sekretari.

Me ngjyrë të verdhë. Sapo jeni shpallur fitues në atë program, por duhet të prisni përfundimin e fazës për t’u regjistruar.

Me të kuqe. Nuk jeni fitues. Kontrolloni kolonën e “Klasifikimi në fazën e ardhshme”.

Si të aplikoni në portal

Për të aplikuar sa më saktë në portal ndiqni hapat e shpjeguara në videon informuese, grafikun, ose lexoni Manualin. Gjithashtu, mund të kontrolloni edhe kalendarin, me datat më të rëndësishme për procesin e pranimit në universitet.

Video informuese për aplikim
Video informuese për hapat e aplikimit